Att sprida vidare

Dagens stora marknads- & kommunikationsnöt; Vad är det som gör information värd att sprida vidare till andra? Hur kan vi utforma våra budskap på så sätt att de rekommenderas via nätverk?

Frågan ger vägledning kring hur vi exempelvis bör utforma vår Facebook-app för att uppnå hög k-faktor (viralitet i socialt ekosystem) – eller formulera rubriken för att bloggpost ska spridas via Twitter.

Seth Godin publicerade för några veckor sedan en post där han listade 20 punkter kring varför människor delar med sig av innehåll.Några av dessa löd:

 • …because it’s funny and laughing alone is no fun.
 • …because your service works better if all my friends use it (email, Facebook).
 • …because I’m lonely and sharing an idea solves that problem, at least for a while.
 • …because I’m angry and I want to enlist others in my outrage (or in shutting you down).
 • …because both my friend and I will benefit if I share the idea (Groupon).

Doug Firebaugh listar sju bakomliggande behov han hävdar driver vår sociala interaktion på nätet:

 • To be Acknowledged
 • To Gain Attention
 • To Be Approved Of
 • To Be Appreciated
 • To Be Acclaimed
 • To Feel Assured
 • To Be A Part Of

Mer om detta i bloggposten Sociala Medier möter Behovspyramider.

Ett konstaterande att svaret förmodligen ligger någon stans i kopplingen mellan våra synapser. Bör hjärnforskare eller psykologer därmed adderas till våra marknads-team…?

(Tack Aron Levin för diskussionen kring synapsen 🙂 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.