Digitalisering av staden

Tillsammans med ett ytterst kompetent och inspirerande grupp personer har jag fått äran att arbeta fram åtgärdsförslag inom området “digitalisering” till Helsingborgs stads ledning. Som ordförande för reformgruppen Digitalisering tog jag mig friheten att…