Föreläsningar 2018

Utbud av föreläsningar 2018 Hur digitaliseringen påverkar människan, företagen och samhället Digitaliseringen handlar inte bara om teknik utan om förändrade beteenden och om det skifte som just nu sker i vårt samhälle.…

7 centrala frågor

Idag ska jag föreläsa på Berghs & be eleverna klura kring följande frågor – hämtade från Timothy Ferriss bok The 4-Hour Workweek. Vad är du bra på? Vad skulle jag kunna vara…

Social E-handel

Idag pratar jag på Social E-Commerce Conference – Om Social E-handel (#secc). Nutida och framtida trender. Presentationen hittar du här. Social E-handel – Social E-Commerce Conference View more presentations from Blog –…