7 centrala frågor

Idag ska jag föreläsa på Berghs & be eleverna klura kring följande frågor – hämtade från Timothy Ferriss bok The 4-Hour Workweek. Vad är du bra på? Vad skulle jag kunna vara…

Social E-handel

Idag pratar jag på Social E-Commerce Conference – Om Social E-handel (#secc). Nutida och framtida trender. Presentationen hittar du här. Social E-handel – Social E-Commerce Conference View more presentations from Blog –…