Dina Likes på Facebook avslöjar hur du är som person

En studie utförd av Universitetet i Cambridge visar att man baserat på Facebook-Likes kan ringa in en individs personlighet på ett mer träffsäkert sätt än vad nära och kära kan göra.

Spännande eller läskigt? Eller en kombinaton av dem båda…?

Studien är baserad på personlighetstest som genomförts av över 85 tusen personer, och som sedan matchats mot data över dessa personers Likes på Facebook. Alltså en väldigt ambitiös studie och den hitills mest omfattande av sitt slag.

Den psykologiska modell som används för studien är “Big Five” (openness, contentiousness, extroversion, agreeableness & neuroticism). Utifrån dessa fem egenskaper har man sedan hittat samband med olika typer av Like-beteenden. Därefter har man tagit fram en algoritm och programmvara där du och jag ges möjlighet att få våra egna Likes analyserade. Länk: applymagicsauce.com

Analys

Studien visar att:

  • 10 Likes räcker för att bättre ringa in din personlighet än vad en kollega kan
  • 150 Likes räcker för att bättre ringa in din personlighet än vad en familjemedlem kan
  • 300 Likes kan bättre beskriva dig än vad din partner kan…

facebooklikes-1024x533

Per Carlbring, Professor i Psykologik, skriver följande på sin blogg:

“… gillande på Facebook sker relativt offentligt. Kanske skulle gillandet säga ännu mer om personen om endast den som blev gillad fick veta det. Även frånvaron av gillande av ett specifikt inlägg skulle kunna vara något som kunde användas för att bygga en ännu mer träffsäker modell.

Carlman och jag bjöds igår in till Nyhetsmorgon Söndag för att diskutera just denna studie.

JudithWolst

Tv4 Play – Du är vad du gillar på Facebook

Länkar till mer information:

Leave a Reply

Your email address will not be published.