Föreläsningar 2018

Utbud av föreläsningar 2018

Hur digitaliseringen påverkar människan, företagen och samhället

Digitaliseringen handlar inte bara om teknik utan om förändrade beteenden och om det skifte som just nu sker i vårt samhälle. Det mesta pekar på att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och dessutom i en allt snabbare takt. Judith går på ett konkret sätt igenom den förändringsresa som har ägt rum, vart framtidskompassen pekar och vilka krav det ställer på människan och företagen.

7 centrala digitala trender att ha koll på

Vilka trender är det som formar framtiden och som företag behöver anpassa sig efter? Judith Wolst går igenom sju aktuella områden såsom AI, blockedjor och Internet of things (IoT) – visar var vi står idag och vad vi behöver veta för att stå rustade framöver.

Digital Panik – vad innebär digitaliseringen och hur ska vi orka hänga med?

Vad innebär egentligen digitaliseringen och hur påverkar den oss? Begreppet digitalisering har idag blivit så allomfattande och komplext att inte ens den digitala experten har en överblick. Vad behöver man som ”vanlig dödlig” veta och hur ska vi orka hänga med? Judith avdramatiserar området och vågar lyfta rädsla och en känsla av förlorad kontroll som lätt kommer i tider av förändring.

Digital strategi – från tanke till action!

En digital strategi definierar hur organisationer bäst navigerar utifrån förändrade affärsmodeller, kundbehov och beteenden. Vad är en digital strategi, hur definierar vi den bäst och vad behöver vi göra för att den ska leda till handling och inte stanna i skrivbordslådan? Som digital strateg delar Judith med sig av sina erfarenheter och ger konkreta råd.

Kraftfull kommunikation i en digital värld

Vi lever i en tid av informationsöverflöd där vi ständigt behöver ha färska kunskaper kring hur vi bäst når ut. Som erfaren kommunikatör ger Judith en presentation över aktuella mekanismer och hur vi måste jobba för att få synlighet i digitala kanaler. Judith avslutar med fem konkreta tips för kommunikatörer.

Skräddarsytt material

Judiths föreläsningar riktar sig till grupper av både mindre och större storlek. Hon skräddarsyr sina dragningar efter målgruppen så att exempel och rekommendationer bli så användbara som möjligt. Judith håller även i workshops och är utbildad facilitator av innovationsprocesser från Hyper Island.

Kundcitat

“Som talare är Judith en av Sveriges skarpaste inom sitt område och har en förmåga att engagera och entusiasmerar sin publik. Hon presenterar sina budskap på ett både lättbegripligt och underhållande sätt. Hennes styrka ligger i att blanda inspiration med konkreta och användbara verktyg för målgruppen hon föreläser för.”

Kontakt

Vill du anlita mig som föreläsare eller moderator? Skicka ett mail till  så inleder vi en dialog!