8 punkter – framtidsspaning för 2011

Om man tittar tillbaks i tiden inser man att det går undan i vår digitala värld. De senaste fem åren har digital kommunikation tagit ett brutalt jätte-kliv. Marknadsföring och kommunikation blir allt svårare att boxa in. En komplexitet som gör framtiden än mer spännande!

Nedan presenterar jag ett antal trender jag kommer att hålla ögonen på IDAG och FRAMÖVER:

Trend 1: Förbättrade kopplingar mot Facebook

Vår sociala graf följer med oss på webben. Vi ser att allt fler webbplatser kopplar samman sina tjänster med Facebook Open Graph. DOCK är det få som i dagsläget vet hur de ska hantera den nya informationen de erhåller. Funktionaliteten blir därmed ofta enkel och avskalad. Framöver kommer vi att få se mer avancerade integrationer och lösningar som erbjuder ett starkare faktiskt värde för användaren. Kanske kommer detta att ske via tredjepartslösningar så som meebo.com (för koppling mot diverse digitala kanaler). Läs mer om Meebo här.

Trend 2: Social Commerce får eld i baken

Facebook Credits håller på att få genomslag som digital valuta. Tjänster så som Groupon fångar vår uppmärksamhet. Detta kommer förmodligen att leda till en spännande utveckling inom ”Social Commerce”. Härligt!

Trend 3: Nichade nätverk

Människan är en varelse av många dimensioner och vi spelar olika roller här i livet. Facebook har dock ”tvingat” alla karaktärer att mötas i ett och samma vardagsrum (användarnamn). Många (framför allt unga) har sett detta som ett problem och därför registrerat flera Facebook-konton (där morsan endast fått tillgång till den mer “seriösa” profilen.) Nu och framöver kommer vi få se en stark tillväxt i nätverk som skapas kring specifika intressen – exempelvis StockTwits “Share Ideas & Learn from Passionate Investors & Traders”. (En tjänst jag själv håller ögonen på kopplat till min roll som konsult.)

Trend 4: “Privacy” fortfarande högst aktuellt

”Privacy” och kontrollen över vår egen information har varit ett hett ämne det senaste året. En fråga som förmodligen kommer att fortsätta att diskuteras tills dess att en lösning (som vi accepterar och anammar) ges. Diaspora är ett exempel på aktör inom området:

“Diaspora lets you sort your connections into groups called aspects. Unique to Diaspora, aspects ensure that your photos, stories and jokes are shared only with the people you intend”.

Vi ser även fram mot att inom kort kunna ta del av MyQube “A content-rich social network where you have complete control of your privacy and interactions” – initierat av Johan Stael von Holstein.

Trend 5: Localization, localization, localization!

Foursquare & Gowalla har hittat sin plats i våra mobiler. Google har börjat integrera lokalisering i sökresultaten. Faktiska destinationer blir allt viktigare i sociala medier och i sökmotorerna.

Den närmaste tiden kommer platsbaserade kampanjer, annonser och nyheter att nå genomslag med stor kraft. I mitten av December lanserades Facebook Places i Sverige. Lika snabbt stängdes tjänsten ner igen. Vi tror och hoppas på återlansering asap! Följ diskussionen här.

Trend 6: Konsument-fokus viktigare än någonsin!

Sociala medier har vänt upp och ner på föreställningen att företag känner konsumenten bättre än vad konsumenten känner sig själv. Det blir allt svårare att ta sin kund/användare för givet. Digital transparens påverkar företags försäljning, kundservice, produktutveckling med mera. Detta faktum kommer att växa sig allt starkare då sökmotorerna tenderar att “gilla” sociala medier (dvs, det användaren själv skriver om företag).

Content is kingCustomer is king.

Tips på läsning: 5% börsnoterade företag har problem med sina varumärken i Google

Trend 7: Social Media Analytics

Engagemang on-site och off-site har blivit hygienfaktor. Dialog och interaktion har initierats och steg två blir att mäta och utvärdera resultat. Analysera för att bättre kunna nå ut till våra målgrupper. ROI kommer att mätas och användas i syfte att kunna göra framsteg. Länk: Björn Alberts om att mäta framgång i social media.

Framöver kommer vi se ett ökat intresse av att studera beteendemönster och undersöka VARFÖR våra konsumenter beter sig enligt vissa mönster. Finna sätt att förbättra dialog och det egna bemötandet.

Själv har jag testat Kontagent som är ett verktyg för anlalys av sociala appar – dvs, beskriva användarens beteenden. Exempel:

“Track: Gender, location, number of friends, K-factor (a.k.a.: viral coefficient), Invite sent per user, Viral growth predictive modeling and projections, Track each viral channel growth contribution (k-factor for invites, notifications, feeds, profiles)…”

Trend 8: Den här typen av bloggposter kommer fortsätta produceras

Du läser just nu bloggposten “8 punkter – framtidsspaning för 2011”. Rubriker enligt denna logik kommer fortsätta att produceras & Twittras runt till förbannelse 🙂

Andra liknande exempel:

TKJ ger oss bra tips i bloggposten “Så här skriver du bäst rubriker för blogginlägg”.

Länkar:

Avslutningsvis – några länkar till intressanta tillbakablickar och framtidsspaningar:

God fortsättning & trevlig framtid!

// Judith

10 Comments

 • Punkt 4 är motsats till punkt 5

  • Danne says:

   Jag tycker inte att det är en motsats. Det handlar om differentiering, att kunna välja när man vill (behöver) vara privat och när man vill vara transparent.

   Ett exempel kan vara att man vill använda sociala verktyg för samtal med en grupp behöriga i ett professionellt sammanhang och då vill begränsa det till gruppen (ev på olika nivåer). I förhållande till när man kommunicerar som privatperson (där trenden länge har varit att vi går mot ökad transparens).

   Då är det bra att det finns olika kanaler för de olika situationerna. Förutom Diaspora använder jag själv bl a Manymoon när det är “privacy” som gäller

  • Judith says:

   @Omer: Privacy är inte kopplat till specifik tjänst utan till möjligheten för oss att välja HUR och TILL VEM vi delar information.

 • Root says:

  Mycket intressanta och spaningsvärda punkter utom Nr 6: Företagen har aldrig vetat bättre, det är deras konsulter som försökt inbillat företagen att de vetat bättre för att motivera sina arvoden och sin processer (marknadsundersökningar, fokusgrupper, CRM-analys, etc, etc.) Och därmed har det framstått som om företagen trott sig vetat bättre, även om det var via proxy. Via konsulterna.

  Men konsumenterna har (naturligtvis) alltid vetat bäst själva, eftersom det är deras drivkrafter som ligger bakom deras beteende och därmed vad de gillar mest på marknaden. Sen kan tunga investeringar i kommunikation påverka hur konsumenten upplever marknaden, men det är en mycket dyr övning jämfört med att göra produkter/tjänster som matchar deras drivkrafter redan från början istället. Duktiga företag har i alla tider – även innan sociala medier – insett detta och då blivit kallade innovatörer.

  Det sociala medier åstadkommit är att göra allt detta transparent. Och upprättat en direktkanal mellan konsument och producent i realtid. Därmed kan företaget – om det är lyhört och duktigt – få reda på drivkrafter utan att gå omvägen via dyra marknadsundersökningar och fokusgrupper. Och dyra konsultanalyser. Självklart kostar det en slant i tid och struktur för företaget, men gör man det rätt kostar det inte i närheten av vad konsulternas analyser. Samtidigt som det är mer “rätt per krona”, eftersom det – duh – handlar om en direktdialog med konsumenten.

  Sist att inse detta var – såklart – konsulterna. Och medan de nu försöker sadla om och berätta för företagen hur de ska “hantera sin närvaro i sociala medier” så inser företag efter företag via själva transparensen i sociala medier att det inte är någon rocket science som man behöver konsulter till. Klart det finns lite tips och trix man kan ha nytta av när man startar, men sen är det ju ganska uppenbart – för alla utanför den bubbla som föreläser för varandra om vad sociala medier är – att samma regler gäller för sociala medier som för alla andra kundkontakter. Det är bara en ny, mer kostnadseffektiv kanal att odla dessa kontakter i jämfört med att, till exempel, sätta upp en bricks and mortar-butik.

  Tyvärr är många av de som inte ser detta klart de som jobbar med sociala medier. För de har ingen eller mycket lite erfarenhet från a) andra kanaler och/eller b) företagssidan.

  Och nu när Facebook går igenom samma fas som AOL gjorde med sin Time/Warner-merger och MySpace med Murdochs uppköp vet vi alla vad som är på gång.

  Precis som företagen har insett så är sociala medier precis som alla andra sociala sammankomster. Det är människorna som betyder något, inte lokalen de samlas i. Och när lokalen inte längre är unik eller – framför allt – exklusiv, börjar de människor som lockar resten röra på sig. Ett tydligt tecken på att lokalen, klubben eller vad det nu är håller på att bli något annat, håller på att gå ner sig är att den byter ägare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.