Gert och mätbarhet

Det talas om “banner blindness” – om att betraktaren har lärt sig att sålla bort bruset. Trots detta tycks CPM- eller exponeringsbaserad införsäljningsmodell fortfarande utgöra standard. Även gentemot företag som på nätet uppvisar konkreta och mätbara försäljningsresultat. Det resultatbaserade alternativet (CPA/CPO) plockas fram ur garderoben först när kund har uttalat ett direkt ointresse för exponeringsbaserade lösningar.

Efter “konstaterandet” ovan, lämnar vi nu CPM- och CPA-träsket för att istället titta på konsumentens numera aktiva deltagande i dialogen. Utifrån det faktum att vi initierar och producerar kommunikation (social media).

Fråga: Hur ska marknadsföringsmodellen då kunna ta betalt för aktivitet och engagemang? Jag menar – hur ska man värdesätta olika former av engagemang. Vad är en kommentar eller ett inlägg värt? Och hur pass relaterad är kommentaren till det företag som i slutänden är beredd att betala för den?

Parallellt: Ju tydligare “betalaren” framträder i dialogen, desto mindre intressant finner vi konsumenter troligtvis samtalet. På samma sätt som det är i traditionell media – att söndagsfilmen är betydligt mer spännande än de avbrott som görs för reklam. En utmaning för framtida marknadsförare – via kreativitet skapa mätbart engagemang! (bild)

Nina Åkestam på Garbergs skrev ett uppmärksammat inlägg i Dagens Media 28/10 – “Resultatmål banar väg för riktiga idéer” (eller i “Gårdagens Media” som SEO-Simon så fint kallar det).

“Det finns naturligtvis svårigheter med att mäta ekonomiska resultat. Vilket tidsperspektiv ska gälla? Vilka förändringar kan hänföras till kommunikationen? Men de problemen finns med mellanmåtten också. Skillnaden är att resultatmål tillåter oss att fokusera på att lösa affärs- och kommunikationsproblem, snarare än reklambriefer. Det banar vägen för riktiga idéer. Och det tillåter oss att jämföra olika sorters kommunikation, från produktutveckling till branded entertainment till annonser, med varandra. Vi ser ju skillnaden på sista raden.”

Med fötterna inom internetmarknadsföringens mätbarhet och prestationsbaserade lösningar, tycker jag Ninas ord är ganska befriande. Jag skulle kunna säga som den där Gert…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.