Internet är som livet självt

Igår skrev jag en bloggpost på Changers.se som sammanfattat går ut på att digitaliseringen handlar om förändring och att förändring är jobbig för oss. Hela bloggposten finns att läsa här.

Internet är som livet självt. Vissa delar skänker oss mening och värme, medan andra snarare skapar frustration. Det är att äga kontrollen över sitt liv, men samtidigt att förlora sig själv i aldrig sinande flöden. Internet är samtidigt det vackra och det mörka. Det rättvisa och det snedvridna. Det öppna och det inskränkta. Internet är platsen för de som kämpar för rättvisa och för de som lever för att hata. Internet är det fria som samtidigt gör oss till just allt annat än fria. Internet är det verkliga i livet, men också det helt påhittade. Det viktiga och det totalt irrelevanta. Ettor och nollor är vårt största framtidshopp, men också det som riskerar att totalt utplåna oss genom sin intelligens. Internet reflekterar våra drömmar men definierar samtidigt helt nya typer av rädslor.

Internet ur ett bredare perspektiv – som omsluter det mesta och förändrar inte bara den värld vi lever i utan också dess invånare – kallar vi för digitaliseringen.

På mänga sätt tillför våra mobiler, appar, AI:n, diskussioner och googlingar stora värden i våra liv. Vi älskar våra mobiler och de sociala medierna som vi likt ninjas hoppar emellan för att få koll på det senaste. Våra liv har blivit så mycket bättre, men samtidigt har en massa nya tankar börja snurra i våra huvuden i en allt högre takt. Går det inte väldigt fort? Hänger jag verkligen med? Är jag fortfarande aktuell?…

Läs resten av bloggposten här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.