Kolletiva URL:ar bestämmer

Jag läser Christians ord och känner att det här är riktigt bra & värt att memorera.

“Internet som vårt kollektiva medvetande!”

“När jag bloggar sätter jag URL:ar på mina tankar och de blir indexerbara och refererbara.”

“Man kan kalla detta ett crowdsourcat medvetande (minne). Gemensamt bestämmer man vad som skall finnas i närminnet och vad som skall arkiveras och hur djupt det skall arkiveras.”

(Citera = sätta egna URL:ar på någon annans tankar).

3 Comments

  • Christian says:

    Judith, du satte en egen URL på mina tankar men du adderade din tanke så att det blev ngt aldeles unikt!

    “Vi som bygger internet” säger man ibland i internetentreprenörskretsar men det är inte riktigt rätt. För ett “vi” antyder att det finns ett “dem”(“dom” på skånska) och så är det inte. Den korrekta frasen är “tillsammans bygger vi internet” Det är en social process, ngt vi gör tillsammans!

  • Judith says:

    “Tillsammans bygger vi internet” it is!

    😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.