Nutidspoesi

Kort, relevant, rakt på sak – i realtid.

De långdragna talens tid är förbi.

The Twitter Pich – sälj in det du vill på 140 tecken.

Förändrad spelplan för hur människor och företag når ut.

KISS – Kommunikation, Inspiration, Snabb, Slipad.

KISS Keep It Simple Stupid.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.