Skriver bok om digitaliseringen

Tillsammans med PhD. Emma Lindblad skriver jag en bok om digitaliseringen och människan. Emma Lindblad är forskare, antropolog och föreläsare vid Institutionen för Mediestudier vid SU. Till Emmas expertområden hör konsumtion, kultur och identitet, inom vilka den digitala kulturen utgör en central del.