Skriver bok om digitaliseringen

Tillsammans med Emma Lindblad skriver jag en bok om digitaliseringen och människan.
Emma har en bakgrund som antropolog och doktorand på Stockholms universitet (disputerar nu i vår, hurra!).