Social hype 2.0?

Reklamkartan förändras då effekten i flera “klassiska” tårtbitar avtar. Problematiken att nå ut växer sig starkare och termer som “banner blindness” droppas på kafferasterna. Frustration över att gamla metoder inte längre biter på samma sätt & ett konstaterande att “broadcasting-tänket” faller i trovärdighet. Ett framväxande klimat där konsumenten tröttnat på att lyssna när företagen skriker.

& när konsumenten rör sig bort ifrån bete a, b och c blir ett naturligt steg för företag att söka sig till lösningar så som d och e. Just nu riktas ett stort fokus mot de sociala medierna – baserat på att grundbultarna för kommunikationen har förändras (gått mot dialog). Vi ser en social anpassning av markadslösningen.

Sociala Medier är ett spännande och omdiskuterat ämne just nu – även i den bredare debatten. I ett blogginlägg jag skrev förra veckan (Sociala Medier och behovspyramider) lämnade Fredrik Stenbeck flera intressanta tankar i kommentarsfältet. Bland annat skrev han:

“Det som jag finner lite klurigt är att vi igen sätter sociala medier som något speciellt. Det är det väl ändå inte, det är väl en utveckling av något som vi hållit på med hur länge som helst dvs kommunikation. Den enda skillnaden är att nu är det en ny bit land som det skall byggas hus på (…) Jag kanske utmanar lite nu, men finner denna term “sociala medier” lite överhypad och överutnyttjad.”

Det här tycker jag är jättespännade tankar & jag vill gärna spinna vidare på dem! För visst kan man tycka att Sociala Medier i vissa fall lyfts till skyarna – ofta på det konceptuella planet i avsaknad av konkreta “case” och framgångssagor. Men kan vi kalla det för en “överhype”?

För att ge min syn på frågeställningen väljer jag att dela upp resonemanget i två delar – då jag anser att slutsatserna skiljer sig åt för de båda infallsvinklarna (& inser samtidigt att den här posten kommer att bli lång…).

Vinkel 1: Ur konsumentens ögon

Det råder inte så stort tvivel kring att Sociala Medier har förändrat sättet vi konsumerar information. En demokratisering på individplan äger rum – där du och jag spelar en större roll. Web2.0-tekniker har gett användaren makten & gett oss alla möjligheten att nå ut med våra tankar – den här bloggen ett av många exempel.

Christian Rudolf skrev för en tid sedan en fantastisk bloggpost “Jag älskar internet!” som på ett mycket känslomässigt vis beskriver vad som händer på nätet.

“Jag har tänkt på att jag älskar internet i flera dagar (…) Internet är inte Googles index, CSS, HTML PHP kod, PPC eller banners. Internet är Tillsammans. Internet är vårt kollektiva medvetade som sträcker sig mellan generationerna. För mig är detta sant. Därför älskar jag internet”.

Jag spann själv vidare på Christians resonemang i posten “Konstig-Normalfördelnings-Kärlek” där jag kom fram till en snarlik slutsats. Tack vare sociala medier kan digitala samtal mellan nya områden uppstå – “där vi kan låna varandras ögon” (citat). Vi får ta del av varandras världar vilket skapar nya former av äventyr.

Enligt min mening kan sociala medier ur ett användarperspektiv (kundperspektiv) aldrig kallas för en ”över-hype”. De har vidgat vår värld!

Vinkel 2: Sociala Medier som marknadskanal

Så finns det ett företagsperspektiv på det hela. För givetvis är företagen intresserade av att nå oss konsumenter där vi numera samlas och kommunicerar. Man vill hämta tillbaks de kunder man tappar via de försvagade traditionella tårtbitarna. Här är jag dock till viss del villig att instämma i vad Fredrik kallar för en ”överhype”.

För visst hoppas företagssidan att sociala medier skall bli den nya sälj- och/eller marknadskanalen. Dock är min uppfattning att företagens kompetens och förståelse inom området idag brister – mycket baserat på en icke-erfarenheter. & häri ligger problematiken kring en eventuell “överhype” – nämligen i osäkerheten kring vad man kan förvänta sig för resultat.

Vi ”Social-Media-tyckare” kanske har en viss “skyldighet” i sammanhanget då vi sönderdefinierat de sociala mediernas logiker men pratat för lite kring de resultat vi kan förvänta oss att uppnå!?! & på detta vis banat vägen för en ”hype”.

Nu vidare i diskussionen och åter in i perspektivet som marknadsförare (den roll jag själv sitter på rent yrkesmässigt). Här tror jag att det kan vara lätt att begå misstaget att ”rakt av” vilja jämföra våra insatser i sociala medier med alternativa marknadskanaler – utan att diskutera de väsentliga skillnaderna. För det rent säljdrivande resultatet jag får via Adwords, Affiliate, SEO eller säljbaserad CPM kommer jag inte att få via sociala medier. Jag bör snarare förvänta mig ett “bredare” resultat i form av kombinerad Marknadsföring, PR, Reklam, Produktutveckling (crowsourcing) mm.

Då jag funderar ett varv till dyker följande citat upp i mitt huvud,

“It’s Not About Creating Situations, It’s About Finding Them” (citat),

där jag tror att det faktum att vi inte längre äger utfallet av våra investeringar leder till att vi lättare missbedömer den “troliga effekten”. Eller kanske snarare i förväg inte alls har möjlighet att göra några trovärdiga beräkningar.

Vid en ”överdimensionerad” förväntning – eller en helt utebliven sådan – kan nog en ”överhype” definiera situationen.

Så där speciellt?

På frågan “Är sociala medier verkligen så där ”speciellt”? ” skulle jag dock svara ett tydligt ja! Jag tycker att kommunikation är speciellt. Jag tycker att relationer är speciellt. Jag tycker att det faktum att våra befintliga relationer kan förstärkas & samtidigt bli betydligt betydligt fler är speciellt. Möjligheten till förstärkta och utökade mänskliga band är det som i min mening ger nätet ett så högt värde.

För företag å andra sidan är Sociala Medier ett nytt verktyg. Likt många andra. Med både uppsidor och nackdelar. För de företag som värdesätter stärkta relationer i en transparent värld – mer värt.

Att mäta resultatet

Oavsett “överhype” eller ej så finns en lösning för det enskilda företaget att själva ta ställning till huruvida resultatet av sina sociala-nät-insatser är av ett tillräckligt högt värde eller ej. Nämligen genom uppföljning och analys – baserat på att man kan sätta en peng på engagemang.

Jag tycker att Fredrik skriver två mycket bra bloggposter kring hur man just följer upp resultaten av företags engagemang i sociala medier – Return On Engagement & Hur mäta social media?

För så länge vi på något sätt kan kvantifiera vår investering – kan företag utifrån det specifika “caset” välja att definiera utfallet som värdefullt eller “överhypat”.

(Bild 1 Go Viral, Bild 2 Flickr cc, Bild 3 Flickr cc).

Bloggposten (något omskriven) ligger även upp på Wednesday Relations hemsida.

14 Comments

 • Jag blev glad över din insiktsfulla redogörelse och funderingar. Det verkar som om vi nu börjar mogna i den nya teknikens möjligheter. Den stora utmaningen ligger nu i att få företagen och dess organisationer förstå mervärde och kundnytta

 • Lena says:

  Klokt och tänkvärt! Jag tror inte att sociala medier kan ersätta de traditionella kanalerna, även om stor aktivitet i sociala medier kan visa på ökade intäkter (www.engagementdb.com/downloads/ENGAGEMENTdb_Report_2009.pdf)

  Istället för att haka upp sig på RoI (return on investment) så tror jag, precis som du skriver, att man ska tänka en sväng till, i termer som return on INVOLVEMENT och return on engagement.

  I första hand ska man kanske inte förvänta sig direkt resultat i reda pengar, utan indirekt resultat i form av bättre kundrelationer, ökad kännedom om företaget, bättre internkommunikation, mer effektiv kundsupport osv. Och självklart ska man som företag mäta, följa upp och utvärdera sina insatser. Det som kan tyckas lite märkligt är att relativt få företag verkar göra det på ett vettigt sätt. Rätta mig gärna om jag har fel. Och jag hoppas verkligen att jag har fel där 🙂

 • Jag tror inte sociala medier är överhypat på ngt sätt. Exempelvis bloggar 40-500000 svenskar. Hur många svenska medlemmar facebook har vet jag inte men det är säkert 1-2 miljoner.

  När man tittar på detta utifrån individens kommunikationsperspektiv så blir det stort. Innan sociala medier kunde du ha 5 nära vänner och 50 bekanta, med sociala medier klarar du nog av 50 nära vänner och 1000 bekanta. En social hävstång som aldrig funnits för individen tidigare i historien.

  När man då sätter sig bakom företages styrpulpet och inser att våra intressenter(kunder) helt plötsligt kan prata med många fler(kanske med faktor 20) om vår produkt. Det ändrar en hel del algoritmer i företagen.

  Inser de detta, nä. Men de kommer. Företaget som koncept är det mest adaptiva som mänskligheten uppfunnit. De kommer fatta och några kommer gå under i processen. Det är ok, det kallas kreativ destruktion(schumpter)

  Vi människor är dock inte så snabba som vi gärna vill tro. Vårt samhälle har en massa trögheter inbyggda i sig. Ekosystemen på nätet är också underutvecklade, fortfarade, och i viss mån inriktade mot den”gamla” ekonomin, av skälet att det är helt enkelt enda sättet för de nya företagen att tjäna pengar, sänka sig lite.

  Men marknadsföring i sociala medier kommer komma, som ett expresståg en dag.

  Ur detta perspektivet är inte sociala medier ööverhypat. Det pratas mycket om det men det är naturlgt när vi, samhället och företagen är inne i sökandeprocess. I ett öppet samhälle är det bara bra och naturligt.

 • Judith says:

  @Lena: Tack för din kommentar.

  @Christian: Kloka & spännande tankar som vanligt!

  “Innan sociala medier kunde du ha 5 nära vänner och 50 bekanta, med sociala medier klarar du nog av 50 nära vänner och 1000 bekanta. En social hävstång som aldrig funnits för individen tidigare i historien.”

  Spot on!

 • Intressant! Jo visst är det väl en hype. Som su säger. Egentligen inget nytt i sig. Bara ny teknik. Nya sätt att göra det gamla på. Men i stort sett samma innehåll.

  Det är svårt att avgöra om ett litet antal roliga exempel är en bra grund att bygga strategier efter. Är socaial medier exempelvis en mer eller mindre effektiv jobbsökarstrategi än att svara på en annons.

 • Burken says:

  Bladder som den vanlige brukaren knappast ger fem öre för och mer till för att vända ut och in på redan kända termer.

 • Kent Filppu says:

  Tack för intressant läsning. Jag är trots mångårigt användande av internet till allt från chat till affärer och via diverse bloggar och communitys (på svenska kanske “digitala samhällen” fast det låter tråkigare) så jordnära så jag tror att mycket av affärer bygger på kontakt mellan människor. Den kan ske över ett digitalt kaffebort lika gärna som över ett fysiskt. Men jag tror också att det kommer ett bakslag när det gäller synen på digital kundvård.

  Tydligast blir detta över telefonen. Jag är inte den enda som hatar företag som tvingar mig att trycka runt 20 siffror på telefonen och vänta en halvtimme innan jag får prata med en människa. Ännu värre är TM-firmornas automatiska uppringare som bara lägger på om det visar sig att ingen säljare har tid att prata när kunden svarar. Jag har också provat åtskililliga företags chatfunktioner och vissa är riktigt bra men oftast så är det bara dött eller så får man ett besked om att chatten inte är tillgänglig.

  Tekniken borde utnyttjas till att ge 24/7-service istället för 0/0. Twitter kan tex vara ett utomordenligt redskap för detta, men när folk följer en som inte gör något annat än att pumpa ut samma meddelande 10 ggr/dag så får man ingen lust att följa dem tillbaks.

  Oavsett teknik är det viktigt att komma ihåg att det är människor som köper och människor som säljer oavsett kommunikationsmedel.

  Om jag får ett bra erbjudande på papper i hallen eller genom Twitter spelar ingen roll, men lika väl som vi sätter upp lappar med ingen reklam när det blir för mycket så kommer många av samma anledning att bojkotta Twitter eller sluta följa dem som “spammar”.

  Man kan inte efterfråga det man inte känner till. Om människor (likt din bild) tröttnat på allt skrikande, hur får man då ut information om nya produkter?

  Jag tror det är viktigt att oavsett kanal respektera människor. Fråga om man vill läsa/lyssna/är intresserad. Genom digitala samhällen organiserade efter intresse kan man nå de man vill utan att störa de man inte vill. Men det är viktigt att försöka hålla rent och inte smutsa ner hela cyberrymden med massannonseringen som vi tidigare hade på våra hallgolv. De som använder sociala medier för att spetsa målgruppen till de intresserade är vinnare. Sociala medier är ingen dagsslända, men användandet kommer att mogna och förändras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.