Spretiga tankar, länkar och kommunikation.

Söndag är dagen då tankarna tillåts att skena. Jag inbillar mig att detta ivägsvävande har en positiv inverkan på kreativiteten. I min värld är söndagens ”spetiga struktur” viktig, viktig, viktig. Måndagar är dagen då tankarna ifrågasätts, samlas och sorteras. Söndagar ägnar jag ofta åt att attack-läsa bloggar jag inte hunnit med att följa under veckodagarna. Idag fastnar jag främst för två bloggposter:

1. Eric Wahlforss –  Music distribution and re-mediation: Content and context.

Erik, en av grundarna bakom SoundCloud, skriver en intressant post kring re-mediation inom musikbranschen och den fysiska distributionen av content. Ur ett spännande länkperspektiv.

”(…) It’s not until we manage to bring out the unique characteristics of a new medium and thereby fully realize its potential, that we can really say that the transition from one medium to another is complete (In fact, it’s never really complete–it’s a continuous, ever-changing movement…). Today we’re beginning to see the true potential of the web as the coming dominant medium for music distribution, as its unique characteristics disrupts the legacy economic models of the industry. So what are these unique characteristics? Again, I’d say the most important one is the link.”

Läs Eriks post & syn på länken här.

2. Walter Naeslund  – Shame On (some of) You!

Walter, kommunikationsstrateg, lyfter fram det många utanför vår ”internetbubbla” tycks har svårt att greppan. Nämligen att  framgångsfaktorerna för en bra story är oförändrade. Verktygen för kommunikation däremot under stor förändring. Jag söndagsgillar bloggpostens sammanfattning och vinkel.

(…) What has happened over the course of modern evolution is that transaction costs for communication have dropped insanely. From us having to send people to do the talking, through different stages of drawing and writing, through the printing press, through telephones, radios and television. And now we have the internet which has evolved into an infrastructure grid with incredibly low transaction costs for communicating with millions and millions of people. It doesn’t take money of power anymore – all it takes is a good story.”

Läs Walters bild av kommunikation och revolution här.

Nu återstår att se vad remediation, länkar, storytelling & transaktionskostnader uppblandat med lite spretiga tankar kan generera…….

Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way”. (Edward de Bono, källa), Creativity can be described as letting go of certainties.” (Gail Sheehy, källa), eller varför inte “Sometimes creativity just means the daily work of helping others to see a problem in a different way” (blogga!), (Joseph Badaracco, källa).

8 Comments

 • Jesper says:

  “It requires a new way of thinking to solve the problems we created with the old way of thinking..” – Albert Einstein..

  Vet hur som helst inte om jag håller med någon av de två bloggarna då den förste tar för givet att vi utifrån de 20% som idag har tillgång till Internet kan förutse vad hur Internet kommer mottas av resterande 80% och den andre inte räknar in alternativkostnaden av att behöva ta till sig ett nytt medium samt att utbudet av information måste styras av efterfrågan då informationsinhämtning till skillnad från konsumtion är en lärande process som är svår att ändra över en natt oavsett hur mycket som “tjänas” på det… (även om många skulle hävda att vårt konsumtionsbeteende är inlärt.. hmm..”

  //Jesper – som i det här fallet intog den där rollen som konservatist.. haha.. 🙂

 • Judith says:

  Jeper,

  Jag gillar att du tar den konservativa rollen (då slipper jag att ta den:)

  För det första vet jag inte om jag finner 20/80-vinkeln relevant i sammanhanget, då jag utgår från att SoundCloud (& motsvarande lösningar) inledningsvis riktar sig till ett trendsättande early-adopter-i-lands-segment (dvs, en nischad del av de 20 procenten). Jag tycker att Erics länk-vinkel är spännande och uppskattar personligen just denna enkelhet att dela musik hos både SoundCloud och Spotify! Modeller som inte innebär att content ägs, utan endast lånas ut vid behöv. (Jag skickar en invite till SoundCloud, så kan jag musik-länk-bombadera framöver).

  http://open.spotify.com/track/4NCN1KAqnw2xwRO63aKjSc
  http://soundcloud.com/konstruction/shout-out-louds-seagull-konstruction-the-subliminal-kid-remix
  (bra låtar!)

  Även när det gäller punkt 2, så tycker jag att vi kan utgå ifrån att den lärande tröskeln redan har övervunnits (dvs, vi skippar de där 80 procenten). Misstänker att Walters tankar går att härledas till den “Virala Marknadsföringen” som ju funnits i alla tider (man har berättat historier från mun till mun, via skrift osv).Transaktionskostnaden för spridning har dock sjukt dramatiskt tack vare nätets aktuella kommunikationsmodeller. Tillbaks till storytelling. En bra “story” är en sådan som inte kräver informationsinhämtning utan får vingar och lyfter, baserat på värdet i själva historien (och vi förutsätter att spridaren behärskar aktuella nätbaserade spridningsverktyg). En stark historia kan ta sig olika uttryck i form av text, ljud, bild (eller kombinationer av dessa). Dvs, det vi idag kallar “viral marknadsföring”. Budskap som sprids utan ekonomiska incitament hos spridaren.

  (Då du har bra koll på området Jesper, räknar jag på en kontring! & testa gärna SoundCloud!)

 • Jesper says:

  Jag har testat och älskar SoundCloud från första klick på de snygga knapparna. Tack för inviten 🙂

  Jo. Vet dock inte om jag håller med dig om att SoundCloud riktar sig mot early adopters. Det är en sådan tjänst som verkligen borde kunna få spridning även utanför bubblan. Det Eric skriver känns som om han försöker ta ett grepp om hela internetmediets utveckling. Inte bara sina egna tjänster. I och med att han gör det så blir 20/80-förhållandet högst relevant för utvecklingen och försiktigheten i de framtidsbilder vi målar upp.

  Angående punkt två vill jag säga “exakt” och “hmm…”. För mig har viral marknadsföring aldrig varit synonymt med innehåll, undantaget video. Den virala effekten på Internet till skillnad från den virala effekten offline är att vi måste förstå mediet för att den ska vara tillämpbar. Den är även i konstant förändring vilket gör att kostnaden är ickeaccellererande men konstant liksom kostnaden för det praktiska offline. Du har säkert själv erfarenhet av att du inte längre läser kedjebrev eller annat som tillsänds dig via e-post. Det krävs nya tricks för att tillfredställa den invigde. Således innebär den ökade transaktionshastigheten en ökad kostnad i form av tid att sätta sig in i nya kanaler oavsett hur invigd du är eller inte.

  En bra story har aldrig haft viral kraft i sig själv. (provocerar medvetet) då innehållet spelar väldigt liten roll i vad som sprider sig på nätet. Däremot har det sätt vi uppmanar folk att sprida vidare saker på en ytterst relevant plats i diskussionen.

  Visst är det så att en viral sprider sig utan ekonomiska incitament i somliga fall, men om vi tittar på de kampanjer som sprider sig bäst så har de alltid en pyramidliknande incitamentsstruktur inbyggda i sig. Genom att få andra att delta så tjänar du pengar, inflytande eller möjligheter.

  Att man förstår mediet är dock en förutsättning för att någon viral kraft över huvud taget ska kunna uppnås.

  //Jesper – som med detta inlägg bjuder in till en diskussionskväll i ämnet för intresserade parter 🙂

 • Judith says:

  Trevligt!! Jag kommer absolut att närvara på denna diskussionskväll! Även kolla om Eric & Walter vill bemöta dina kommentarer, alternativt joina diskussionskvällen 😀

 • Henrik says:

  Tack för att du gillar både SoundCloud och min remix!

 • Judith says:

  Aha, “Mr Konstruction”. Love the remix!

Leave a Reply

Your email address will not be published.