Social E-handel

Idag pratar jag på Social E-Commerce Conference – Om Social E-handel (#secc). Nutida och framtida trender. Presentationen hittar du här. Social E-handel – Social E-Commerce Conference View more presentations from Blog –…

Twingly & Halens.se

Idag bloggar Twingly om samarbetet med Halens: Success Story, Twingly Blogstream + Halens.se. Halens – min fd arbetsgivare – som har gjort många spännande saker den senaste tiden. “Halens launched Blogstream in…

3 kreativa e-handelare

Tillväxten inom e-handeln fortsätter att vara stark och konkurrensen hårdnar. Den totala E-handelsförsäljningen i Sverige uppgick under 2009 till 22,1 miljarder – en tillväxt med 8,1 procent jämfört med 2008 (källa: E-barometern).…

E-handel & Sociala Medier

E-handel och Sociala Medier i Internetworld – 2010-12-06: ”Den sociala webben och e-handeln kommer att närma sig varandra. Allt fler e-handlare vågar prova sociala medier, även om svenska e-handlare ligger efter sina…