15 minutes of endless communication

Teknik och kommunikation integrerat i vår vardag. Utbyte av idéer & åsikter – där företag givetvis är intresserade av att delta i dialogen. En önskan att bidra med relevant innehåll för oss…