Förstärk ditt personliga varumärke på Google

Vad innebär “det personliga varumärket?” Vad händer i en värld där det klassiska CV:t förlorar i relevans och utbildning inte längre är en direkt konkurrensfördel (utan snarare ses som en hygienfaktor)? Hur…