2 min read

CRISPR skapar både hopp och noja

CRISPR, eller CRISPR/Cas9 för att vara exakt, är en teknik som kan användas för att ändra i våra gener. Det är en metod som gör att vi mer preciserat och pålitligt kan oss in och klippa och klistra i DNA.
CRISPR skapar både hopp och noja

Detta är trend 18 av 20 från rapporten  “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här:  https://bit.ly/2GtMTmm

CRISPR, eller CRISPR/Cas9 för att vara exakt, är en teknik som kan användas för att ändra i våra gener. Det är en metod som gör att vi mer preciserat och pålitligt kan oss in och klippa och klistra i DNA. Forskare beskriver det som ett ordbehandlingsprogram, men istället för att jobba med tecken och ord så redigerar vi DNA.

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

CRISPR är en teknik som kommer att kunna lösa många av de problem vi står inför. Som att redigera bort allvarliga genetiska sjukdomar, utveckla grödor som kan växa i brist på vatten när klimatet blir varmare eller utrota malaria.

Forskaren Jennifer Doudna har sagt i en intervju att hon tror att vi kommer kunna ”crispra allt i framtiden”.

Men det finns såklart en mängd faror. En teknik som ger sig in på spelreglerna kring liv och död där den i fel händer kan bli väldigt farligt. Än så länge testas tekniken på celler i laboratorium (med vissa etiska övertramp*), men om CRISPR följer samma logik som annan teknologi blir den förr eller senare både väldigt billig och tillgänglig för dem som önskar.

CRISPR och liknande lösningar lär både skapa hopp och noja under 2020-talet.

*Här kan du läsa mer om ett övertramp

/ Judith


Detta var trend 18 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm