2 min read

Konkreta exempel på AI & hållbarhet

För att göra kombinationen "Sustainability + Technology + doABLE" (SusTechable) extra tydlig tänker jag att det är dags för några konkreta exempel på just detta.
Konkreta exempel på AI & hållbarhet

För att göra kombinationen "Sustainability + Technology + doABLE" (SusTechable) extra tydlig tänker jag att det är dags för några konkreta exempel på just detta. Det finns idag – tack och lov – en mängd exempel på hur teknologi används för att lösa verkliga problem. Här nedan kommer några av mina favoriter på temat artificiell intelligens (AI).

Upptäcka illegala aktiviteter

AI i kombination med satellitdata identifierar idag illegala skogsskövlingar i  Amazonas. Filmen här under kommer från brasilianska SCCON.

Rainforest Connection är en organisation som arbetar för att skydda regnskogarna. I videon här under berättar de mer om hur de på ett kreativt sätt jobbar med sensorer som registrerar ljud i kombination AI för att upptäcka illegal skövling.

Förbättra prognoser

AI i kombination med andra teknologier kan på olika sätt förbättra våra prognoser. Om vi ska fortsätta på temat skog kan det handla om att med hjälp av teknik snabbare upptäcka skogsbränder. Men också ge oss löpande information om oss vilka områden som löper extra stor risk att drabbas av bränder så att vi kan jobba förebyggande.

Fire.jpg

Innovation

AI, och framför allt maskininlärning (ML), kan också hjälpa oss att ta fram helt nya typer av lösningar. Som att designa byggnader som kräver mindre mängder cement och metall i produktionen. Eller för att påskynda utvecklingen av nya gröna energikällor.

Extra spännande är att design som genereras av datorer, så kallad generativ design, ofta påminner om sådant som vi hittar i naturen. Kolla in TED-videon här under för konkreta exempel på detta.

Optimering

Mitt sista exempel kommer från Google där som lät sina egna algoritmer inom ML hitta nya sätt att kyla vissa av företagets energikrävande datacenter. Något som minskade energiförbrukningen i dessa center med 40%. Och minskade företagets totala energiförbrukning med 15%. Läs mer här.

Detta var några få utvalda exempel där tekniken hjälper oss framåt inom området hållbarhet. Tipsa gärna om dina favoritexempel i diskussionstråden på LinkedIn som du hittar här.

/ Judith