3 min read

Digitaliseringen är en paradox (kommer med både möjligheter och utmaningar)

Vart är vi på väg? Hänger jag verkligen med? Är jag fortfarande aktuell? Vilka kompetenser behövs i framtiden? Borde jag inte kunna det där med det digitala lite bättre? Är mitt liv på Instagram tillräckligt spännande? Och vad är det egentligen som händer med världen och demokratin just nu?
Digitaliseringen är en paradox (kommer med både möjligheter och utmaningar)

Under det senaste decenniet har vi verkligen fått vara med om ett tekniksprång. Faktum är att förändringstakten aldrig har varit så hög. Våra uppkopplade liv innebär nu massor av möjligheter och bekvämligheter. Ja, de ger oss så pass många fördelar att många av oss hellre lever utan skor i en vecka än utan sin mobil (det finns faktiskt undersökningar som visar just det).

Samtidigt skrämmer utvecklingen oss och nya tankar har börjat snurra i våra huvuden; Vart är vi på väg? Hänger jag verkligen med? Är jag fortfarande aktuell? Vilka kompetenser behövs i framtiden? Borde jag inte kunna det där med det digitala lite bättre? Är mitt liv på Instagram tillräckligt spännande? Och vad är det egentligen som händer med världen och demokratin just nu?

Så många frågor, attans.

För tio år sedan skrev jag bloggposter om hur internet skulle demokratisera ordet. Jag stod på scener och pratade engagerat om alla ökade valmöjligheter den nya tekniken skulle ge oss. Och visst har våra liv, både i det lilla och i det stora, på många sätt blivit bättre på denna ändå relativt korta tid. I dag hjälper datorer oss att ställa sjukdomsdiagnoser och hitta nya mediciner och behandlingar. Studenter över hela världen får via nätet tillgång till världens bästa lärare. Tekniken ökar effektiviteten, sparar kostnader och bidrar till att miljontals människor lyfts upp från fattigdom till god levnadsstandard. Tekniken bidrar med så mycket att listan nästan blir oändlig. Och för mänskligheten som kollektiv kan det till och med vara så att den tekniska utvecklingen är helt avgörande för vår överlevnad. En hållbar framtid där vi lever i harmoni med jordens tillgångar kanske bara är möjlig när tekniksprånget tar nästa stora kliv ...

Samtidigt har vi landat i ett nutida internet som sätter krokben för demokratin genom att skapa filterbubblor, bidra till att falska nyheter sprids och gynna trollarméer som sprider dynga och listig propaganda. Och många oroar sig för att ”storebror ser oss” genom de digitala spår vi lämnar efter oss – där brorsan både är de plattformar vi använder och stater som övervakar sina invånare.

Livet framför skärmarna riskerar också att göra oss beroende, försämra vår koncentrations- förmåga och leda till minskad empati, för att ta några exempel på baksidor. Studie efter studie visar att många mår sämre när de ständigt och i realtid får ta del av andras ”perfekta liv” i sociala medier. Den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren och framförallt bland unga.

Digitaliseringen är ofta både och. Den kommer både med uppsidor och med utmaningar. Den är en paradox. Och man kan välja att se bara dess fördelar eller dess baksidor. Det där med att glaset är halvfullt eller halvtomt, ni vet. Min egen utgångspunkt är att jag fortfarande ser mig själv som teknikoptimist – men inte längre en naiv sådan. I dag ser jag båda sidorna.

Jag tror att digitaliseringen fortsatt kommer att leda till en massa bra saker för världen. Men som i många paradigmskiften innebär den också utmaningar för oss som lever mitt i den. Och här kan vi behöva lite hjälp på vägen.

När jag valde att hoppa av som vd för en den digitala kommunikationsbyrån For Sure i början av 2017 tog jag mig tid att stanna upp, fundera och reflektera. Jag ställde mig frågan: Vad tycker jag egentligen om dej, internet, nuförtiden?

En fundering som till slut mynnade ut i boken Digital Panik - Få koll på läget!

Jag tror inte att vi alla behöver bli digitala experter. Jag tror inte heller att alla måste ta itu med att lösa de stora världsproblemen. Däremot tycker jag att vi alla, var och en av oss, bör se till att vi skaffar oss en viss grundläggande kunskap kring vad digitaliseringen innebär och hur den påverkar oss. Helt enkelt för att vi bättre ska kunna hantera den – både som enskilda individer och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Med boken ville jag dra ett strå till stacken för att fler av oss bättre ska kunna navigera i den tid vi lever i.

/ Judith

Boken finns att köpa bland annat på Akademibokhandeln, Bokus och Adlibris.