3 min read

Vad är en digital strategi? Egentligen alltså. Och, vad behövs?

Under min yrkeskarriär har jag skrivit ett oräkneligt antal så kallade “digitala strategier” och jag titulerar ofta mig mig själv som just digital strateg. Men vad är egentligen den digitala strategin?
Vad är en digital strategi? Egentligen alltså. Och, vad behövs?

Under min yrkeskarriär har jag skrivit ett oräkneligt antal så kallade “digitala strategier” och jag titulerar ofta mig mig själv som just digital strateg. Men vad är egentligen den digitala strategin?

För att börja i rätt ände så kan det vara klokt att först definiera ordet “digital”. Digitaliseringskommissionens skriver i rapport (2016) att:

”Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt och framförallt att helt nya saker är möjliga att göra”

Till detta skulle jag vilja addera att digitaliseringen också i allra högsta grad handlar om människan och om våra förändrade beteenden och preferenser. Digitaliseringen påverkar hur vi upplever världen och kanske också själva definitionen av vad det innebär att vara människa (men den mer filosofiska diskussionen hör nog inte riktigt hemma här). För att återknyta till den konkreta verkligheten och företaget handlar den om kundens förändrade önskemål och krav.

Så...

En digital strategi borde rimligtvis definiera hur organisationer bäst navigerar i detta nya samhälle - med förändrade affärsmodeller, kundbehov och beteenden. Till digitaliseringen kopplar vi ofta mer dramatiska ord såsom ”paradigmskifte” och ”transformation”. En digital strategi bör då inte handla om att sminka några grisar, utan att faktiskt förändra saker och ting på riktigt! Och att hjälpa företag i den digitala transformationen.

Men, här kommer problemet med själva begreppet “digital strategi” idag. Den betyder helt olika saker beroende på vem man frågar.

  • Om marknads- eller kommunikationsavdelningen får ta lead så pratar vi om en kommunikationsstrategi för de digitala kanalerna: för både kanaler och innehåll
  • När IT-avdelningen får huvudansvar för frågan blir den digitala strategin ett styrningsdokument för system och arkitektur
  • Om teamet för affärsutveckling utvecklar en digital strategi så hamnar fokus på affärsmodeller, tjänster, utveckling och innovation

En digital strategi kan alltså betyda allt från en innehållsstrategi för Instagram till nya affärsmodeller.

Slutsats nummer 1: Vi måste definiera vad vi menar med en digital strategi.

Idag ställer sig många frågande till huruvida vi verkligen ska fortsätta att kalla saker för “digitala”. Borde frågan vid det här laget inte vara en integrerad del av verksamheten? & visst kan ordet “digital” vara ett symptom på att frågorna fortfarande inte är en naturlig del av verksamheten. Samtidigt är just själva frågeställningen om huruvida vi borde kalla saker för digitala eller inte en tydlig bild av just hur förvirrande allt kan vara. Vad är vad?

När allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och den digitala utvecklingstakten dessutom är exponentiell, så blir frågan bara mer och mer prioriterad för varje år som går. Trots detta är den inte alltid tillräckligt prioriterad på högsta nivå. Istället hamnar den i knät på marknadschefen, IT-chefen och/eller hos affärsutvecklarna...

Slutsats nummer 2: De digitala polletterna måste trilla ner hos ledare på högsta nivå och flytta in i alla delar av verksamheten.

När digitaliseringen i sin kärna handlar om ständig förändring och innovation (och vår förmåga att anpassa oss efter nya möjligheter) så kokar den digitala strategin ner till att rusta organisationen för att hantera just förändring - tekniken såväl som människorna. Studie efter studie visar att människor som upplever sina jobb som meningsfulla, inte bara mår bra utan också är bättre på att innovera, lära sig nya saker och anpassa sig efter nya förutsättningar. Studier visar också att verksamheter med ett starkt och tydligt syfte också levererar bättre rent finansiellt. Kanske inte helt oväntat så är framgångsrika företag också de bästa att arbeta på.

Slutsats 3: Företag som värnar om sina anställda har bättre förutsättningar att skapa värde i den digitala förändringsresan!

Ju fler medarbetare som förstår innebörden av digitaliseringen och känner att den är relevant och greppbar, desto bättre! Här fyller både utbildning, ständigt lärande, nyfikenhet och kanske framför allt en tydlighet från ledningen en viktig roll.

Jag kommer fortsätta att kalla mig digital strateg men det som inkluderas i begreppet har förflyttat mig från detalj till en holistisk nivå. Och jag är övertygad om att det är så våra företag och organisationer behöver göra! Gör vi det kommer vi inte bara lyckas med förändringsresan utan dessutom skapa moderna arbetsplatser där medarbetare förstår varför och vet hur och vad som behöver göras!

/ Judith