2 min read

Du 3D-printar något användbart

Kanske har du testat att 3D-printa någon mer eller mindre meningslös pryl i plast, för att få kläm på hur det funkar. Men underskatta inte kraften i additiv tillverkning som just nu rusar fram i utvecklingen.
Du 3D-printar något användbart

Detta är trend 10 av 20 från rapporten “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här: https://bit.ly/2GtMTmm

Kanske har du testat att 3D-printa någon mer eller mindre meningslös pryl i plast, för att få kläm på hur det funkar. Men underskatta inte kraften i additiv tillverkning som just nu rusar fram i utvecklingen.

3D-printade produkter säljs idag i handeln. Sedan några år kan du exempelvis köpa Adidas-skor med 3D-tillverkade sulor i butik. I nästa steg jobbar företaget mot att du ska kunna få en unikt anpassas sko efter just din fot, utprintad i butik.

Additiv tillverkning kommer framöver att påverka hur produkter tillverkas, vad som är möjligt att producera, vem som gör det och var. Med stor sannolikhet kommer produktion att göras allt mer lokalt, individanpassat och on demand.

No alt text provided for this image

Dels kommer vi se att 3D-teknik ersätter traditionella tillverkningsmetoder i fabriker med en större flexibel och mer hållbar produktion. Men vi kommer också att printa ut sådant vi behöver – hemma eller på närmaste print-hub. Ett av mina favoritexempel är när 3D-printers idag används för att skriva ut utrustning som behövs i krisdrabbade områden, något du kan läsa mer om här.

Vi kommer också att se en större individanpassning av hjälpmedel och medicinsk utrustning inom sjukvården, utöver höftkulor och hörapparater som redan skrivs ut idag.

2020-talet kommer att handla om allt mer avancerade lösningar för additiv teknik där det idag forskas mycket på att kunna printa organ och kroppsdelar. Ett område som kallas för syntetisk biologi. I Göteborg experimenterar forskare med att skriva ut brosk. Svenska Cellink, som kallar sig för “The first bioink company in the world”, är med och driver utvecklingen framåt. I Israel jobbar man på att i framtiden kunna skapa ett fungerande hjärta med en 3D-skrivare och där man använder patientens egna celler som material. Att lyckas med det sistnämnda ligger dock en bit in i framtiden.

Bild: A researcher holds the 3D-printed prototype of a human heart, CNN

Ytterligare en spännande riktning som adaptiv teknologi tar är inom vad som kallas 4D. Det innebär att man inte bara printar någonting med bättre funktion än om det hade varit tillverkat med traditionell metod – utan att det som printas också får utvidgade förmågor. Material som kan ändra beteende utifrån kontext. Som att exempelvis kunna bete sig annorlunda i kontakt med vatten eller kamouflagematerial som anpassar sig efter omgivningen. Just 4D är förmodligen enklare att förklara med en video – som den här under.

Så, under kommande år kommer du förmodligen att printa något verkligt användbart och inte bara en seriefigur i plast.

/ Judith Wolst

Detta var trend 10 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm Nedan ser du vilka olika teman som rapporten behandlar.