1 min read

Systemet hackas av vem som helst

Entreprenören springer snabbare än det samhälle hon lever i. Tekniken springer snabbare än demokratin. Under 2020 kommer det att uppstå allt fler luckor i det system som samhället är uppbyggt kring.
Systemet hackas av vem som helst

Detta är trend 11 av 20 från rapporten  “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här:  https://bit.ly/2GtMTmm

Entreprenören springer snabbare än det samhälle hon lever i. Tekniken springer snabbare än demokratin. Under 2020 kommer det att uppstå allt fler luckor i det system som samhället är uppbyggt kring. Luckor som skapas dels av vad som blir tekniskt möjligt, men framför allt av innovationer och förändrade förväntningar från oss medborgare.

Photo by Haut Risque on Unsplash

Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska appen DoNotPay, ursprungligen byggd för att förenkla processen för att överklaga en P-bot. Blanketter känns för många oerhört förlegat, men att chatta med en bot känns anpassat efter våra digitala beteenden. I filmen här under ser du hur det funkar.

Numera har DoNotPay utvidgats till att vara “The World’s First Robot Lawyer”. En AI-baserad app för “vanliga människor” där du enkelt och intuitivt får hjälp att exempelvis:

  • Fight Corporations
  • Beat Bureaucracy
  • Find Hidden Money
  • Sue Anyone

Så, vad händer med vårt samhällssystem om vem som helst får det betydligt lättare att “sue anyone”? Hur rustade står våra myndigheter när ärenden och överklaganden multipliceras med hundra? Den här typen av hack från medborgare lär vi se mer av framöver.

Avslutningsvis, lite humor på temat från The Daily Show :)

/ Judith


Detta var trend 11 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm