3 min read

Det här kommer avgöra Sveriges framtid och därför måste vi agera nu

Investering i digitalisering är förutsättningen för framtiden – inte en dyr distraktion. Det skriver Aurore Belfrage och Judith Wolst, initiativtagare Sustechable, i en debattartikel.
Det här kommer avgöra Sveriges framtid och därför måste vi agera nu

Den här debattartikeln publicerades i Breakit 17 februari 2022.

I kampen om väljarna är det viktigt att vara tydlig – fler poliser, mer tid för lärare att lägga på elever, kortare vårdköer, ett starkare försvar, rädda planeten. Det finns många hjärtefrågor för svenska väljare och gott om samhällsutmaningar att adressera. Att komma dragandes med vikten av digitalisering känns nästan fjuttigt i relation till de “riktiga” frågorna.

Digitalisering må vara ett uttjatat begrepp. Men faktum är att vi har gått in i en ny fas av utvecklingen där tekniken kommer att vara en än mer kritisk hävstång. Oavsett var på den politiska skalan man befinner sig, är investering i de nya teknologierna central för vilket Sverige vi vill ha om 3, 5 och 10 år.

Investering i digitalisering är förutsättningen, inte en dyr distraktion. Låt oss därför reda ut vad digitalisering 2022 innebär.

Förra året gav de fyra myndigheterna Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet ut en genomarbetad och mycket läsvärd samlad rapport med fokus på hur Sverige behöver kraftsamla kopplat till nästa våg av digitalisering. De pekar bland annat på de nya teknologierna som AI, blockkedjor, nanoteknologi, 5G/6G; vikten av en modern datainfrastruktur; behovet av att satsa på relevanta utbildningar, spetskompetens och forskning samt höjd allmänkunskap bland myndigheter och offentlig förvaltning.

De relevanta och insatta svenska myndigheterna slår fast att vi behöver investera minst 5,5 miljarder per år. De uttrycker sig bland annat i termer av "Det är på många sätt en ödesfråga för Sveriges konkurrenskraft och välstånd hur väl vi lyckas med det kompetensskifte vi nu står inför, såväl i näringslivet som i offentlig verksamhet."

"Medan andra länder kavlat upp ärmarna sitter vi själva lugnt kvar i båten utan att förstå att världen klivit in i en ny digital era"

Hur länder satsar på nya teknologier kommer att avgöra deras konkurrenskraft och huruvida man får ihop den offentliga ekonomiska ekvationen. Den nya digitala verktygslådan kommer också vara central för att lyckas med den gröna omställningen. Medan länder som Tyskland, Storbritannien, Finland, Estland, Singapore, Sydkorea, Japan, Frankrike, USA och Kanada redan kavlat upp ärmarna sitter vi själva lugnt kvar i båten utan att förstå att världen har klivit in i en ny digital era. Snarare klappar vi oss själva på axeln och känner stor stolthet över att vi historiskt har varit pionjärer inom internet, fiber och mobila applikationer. Men! Det faktum att Sverige historiskt har legat i framkant – och att vi fortfarande levererar oerhört framgångsrika “unicorns” – betyder inte att vårt samhälle och offentliga sektor hänger med. Rapporter från bland annat OECD placerar oss snarare i botten jämfört med andra medlemsländer när det kommer till viktiga parametrar som datadriven offentlig sektor och att jobba med öppenhet som standard. Komponenter som är avgörande om vi exempelvis ska kunna jobba framgångsrikt med AI.

"Vi behöver släppa föreställningen att Sverige ligger i framkant"

Vi behöver alltså släppa föreställningen att Sverige ligger i framkant och ta in att vi som land har en hel del arbete framför oss. Utan satsningar på nämnda teknologier går vi på halvfart, tomgång och med ena handen bakbunden.

Vårt huvudbudskap är att digitalisering idag inkluderar betydligt fler teknologier än tidigare – bland annat just AI. Men också kvantdatorer, blockkedjor, AR/VR, biotech, nanoteknologi, 5G/6G, 3D-printing, IoT, robotik med flera.

Nedräkningen till valet har börjat. Vilket Sverige är det vi vill ha framåt? Hur vill våra politiska partier satsa på nästa våg av digitalisering för att bygga ett konkurrenskraftigt, hållbart och säkert Sverige? Hur har vi tänkt att få ihop den ekonomiska ekvationen så att våra skattemedel kan täcka de offentliga utgifterna? Vi menar vi måste följa våra grannars goda exempel och vidta åtgärder för att även framåt ha ett fungerande samhället. Läs: investera så som våra kloka myndigheter föreslår.

Tekniken är inte istället för att satsa på utbildning, sjukvård, kriminalitet, hållbarhet. Det är det mest effektiva sättet att förverkliga våra ambitioner för elever, lärare, poliser och planeten. Tydligt nog?

/ Judith Wolst & Aurore Belfrage