1 min read

Rapport: Vilket Sverige vill vi ha? Viktiga vägval i den nya digitaliseringsvågen

Varför är teknik och digitalisering så centrala samhällsfrågor? Det korta svaret är att det handlar om vilket Sverige vi vill ha framåt. Den tekniska utvecklingen kommer att påverka vårt lands konkurrenskraft och hur vi löser de stora samhällsutmaningarna.
Rapport: Vilket Sverige vill vi ha? Viktiga vägval i den nya digitaliseringsvågen

Satsningar på nya teknologier kommer att avgöra ifall vi lyckas med att garantera säker vård, omsorg och utbildning till alla. Hur väl vi lyckas upprätthålla vår nationella säkerhet och försvaret. Nya teknologier är nödvändiga verktyg i transformationen mot ett fossilfritt samhälle. Och så vidare. Den här rapporten fokuserar på den nya digitala vågen, vad den innebär och hur andra länder nu satsar stort.