1 min read

Vilka är bäst på att navigera bland falska nyheter ?

Vilka är bäst på att skilja sant och falskt på internet? Och vilka faktorer är det som avgör?
Vilka är bäst på att navigera bland falska nyheter ?
Bild: Unsplash

Min vän Mona Guath är ett geni. Hon har genomfört en studie kring vad det är som avgör hur bra människor är på att navigera bland snedvridna och falska nyheter.

I studien lät man 1222 vuxna svenskar skatta trovärdigheten för en mix av falska, "biased” (partiska) och sanna digitala nyheter. Sedan tittade man på hur testpersonernas bakgrund, utbildning, attytyder och självskattade förmågor att bedöma digital information påverkade hur vassa de egentligen var.

Bild: Unsplash

& vad kom man fram till?

Lite förenklat att det som framför allt avgör hur bra man är på att skilja äkta från falskt är kopplat till en persons utbildning och vad man jobbar med. Personer med högre utbildning och som i sina yrkesroller jobbar med att bedöma information ligger i topp. Även personer som anser det vara viktigt med trovärdiga nyheter på internet är bättre på att bedöma dem. Samt de som har en grundläggande skepsis till huruvuda informationen är tillförlitlig eller ej. Och det motsatta – de som generellt sett har hög tillit till information på nätet är sämre på att bedöma den.

Ibland påstås att äldre åldersgrupper och kidsen är sämre på att bedöma information i ett digitalt informationsöverflöd. I den här studen såg man snarare att det var medelåders (gruppen 30-44 och gruppen 45-60 år) var de allra sämsta. Yay för pensionärer och Gen Z i det här fallet!

Studien heter Civic Online Reasoning Among Adults: An Empirical Evaluation of a Prescriptive Theory and Its Correlates och är finansierad av VINNOVA. Den finns att läsa här.