5 min read

Vad är Metaverse? Vad har det med Blockkedjor, Web3 och NFTs att göra? Och vilka 2 vägar finns framåt för Metaverse?

Vad är Metaverse? Vad har det med Blockkedjor, Web3 och NFTs att göra? Och vilka 2 vägar finns framåt för Metaverse?

Förra året tog ordet metaverse plats på svenska nyordslistan. Ja, eller om vi ska vara petiga var det den svenska översättningen ”metaversum” som hamnade där. Med metaverse har vi fått ytterligare ett buzzword från tech-världen som kommer med löftet om att förändra världen.    

Först, låt oss reda ut vad metaverse är.

Det finns ingen exakt eller enhetlig definition av vad metaverse är. Enligt nyordslistan är ”metaversum en virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro." Låter inte det som definitionen av VR tänker jag?  

I andra sammanhang beskrivs metaverse som internets nästa fas där vi inte bara tittar på skärmar utan är delaktiga i olika virtuella världar i form av avatarer. Här lever, leker och arbetar vi som alternativa versioner av oss själva. I metaverse går upplevelsen från att vara tvådimensionell till att bli tredimensionell, ofta med hjälp av smarta glasögon, AR- eller VR-headset.

En definition som jag själv gillar är följande: "The metaverse is a digital reality that combines aspects of social media, online gaming, augmented reality (AR), virtual reality (VR), and cryptocurrencies to allow users to interact virtually." Och yes, här börjar även crypto/blockkedjor att att smyga sig in (mer om det snart).

Byrån Journee har för BMW skapat en vision för hur metaverse kan se ut.  

Entreprenören Doug Thompson har sagt att ”we’re using the term metaverse as a proxy for a sense that everything is about to change.” Och, ja. Vi kommer med stor sannolikhet att se internet förändras framåt. Inte bara på grund av att vi allt mer flyttar in i virtuella världar, utan också på grund av utvecklingen inom områden som blockkedjor, Web3, NFTs och DAOs. Och genom framsteg inom andra typer av teknologier som AI, IoT osv.

Var befinner sig metaverse idag?


Finns metaners idag? Eller är det snarare en vision om en tänkbar framtiden? Tja, det beror på vem vi frågar.

Second Life som var poppis i början av 2000-talet klassas ibland som en väldigt tidig version av metaverse. Min dotter är 11 år och när hon spelar Roblox med sina kompisar kan det också sägas vara en form av metaverse. Framför allt lyfts spel som Fortnite och World of Warcraft som exempel på föregångare. Särkilt brukar Travis Scotts konsert i Fortnite ses som en milstolpe – du kan se den här under (givetvis är upplevelsen inte den samma på YouTube i efterhand som live och interaktivt i spelet).

”Gaming platforms such as Fortnite and Roblox are merging social media, gameplay and entertainment — offering a first glimpse into what the metaverse could become” (citat).

Andra menar att vi har en lång bit kvar tills metaverse når i sin fulla potential. Ambitioner att nå dit saknas dock inte.

I skrivandets stund är det många etablerade teknikbolag som satsar stort på att bli framtidens metaverse-vinnare. I oktober 2021 annonserade Facebook att man bytte namn på moderbolaget till Meta. I pressmeddelandet belyste man att ”Meta’s focus will be to bring the metaverse to life and help people connect, find communities and grow businesses.”

Även Microsoft har gett sig in och satsar på att bli metaverse för våra arbetsliv där vi interagerar med våra kollegor i virtuella rum. Och så vidare.

Nu till de övriga frågorna i rubriken; Vad har Metaverse med Blockkedjor, Web3 och NFTs att göra? Och vilka två vägar framåt ser vi för Metaverse?”

Om Meta (fd Facebook) eller Microsoft får bestämma har metaverse inte så mycket med blockkedjor att göra. Blickar vi framåt finns det nämligen två olika riktningar som metaverse kan ta.

Riktning 1)

Det första spåret är en fortsättning på det internet vi har sett de senaste +10 åren. Ett internet som till stor del styrs av ”big tech” med ett fåtal dominerande plattformar som Facebook, Instagram, Linkedin Google och Twitter. I en förlängning av det spåret skulle vi få ett  metaverse som fortsatt kontrolleras av de stora teknikbolagen, där dessa även kontrollerar vår data och sätter reglerna för de nya världarna. Ett troligt scenario är att dessa metaversum till stor del utvecklas isolerat från varandra där du som användare kan hoppa in i Apples metaverse, men där du behöver ett annat konto för att besöka Microsofts version osv. Enligt samma logik som idag; same-same-but-different. (Alternativt kommer de stora bolagen att utveckla gemensamma standarder, läs mer här).

Riktning 2)

Den andra vägen ser annorlunda. Här ser vi snarare ett metaverse som byggs ”ovanpå” publik blockkedjeteknik / krypto och blir en del av Web3:s framväxande universum (läs mer om Web3 här). I ett metaverse byggt på blockkedjor är det snarare användare som har kontrollen över både utvecklingen och sin egen data. I den här varianten hittar vi löften om ett mer öppet internet där även den ekonomiska vinningen flyttas från big-tech till individen. För detta decentraliserade spår spår hittar vi också vad som kallas för interoperabilitet (interoperability på eng) vilket betyder att man som användare kommer kunna hoppa mellan olika metaverse-världar med samma avatar/identitet. Här kommer olika världar att interageras med varandra och där vi som användare kan ta med innehåll, valutor, skins och annat av värde från en värld till en annan.

Många av de metaverselösningar som nu växer fram är byggda på blockkedjor där användare inte bara är med och skapar innehåll, utan också kan tjäna pengar på deltagande och kreativitet. De digitala föremål som existerar gör det i form av NFTs som kan köpas och säljas mellan användare (läs mer om NFTs här). Och vissa av plattformarna drivs och organiseras i form av DAO:s (läs mer om DAO:s här).

Exempel på metaverseplattformar inom Web3-världen som nu utvecklas för fullt är Decentraland, Sandbox och Ertha. Här under hittar du en trailer för Decentraland som styrs som en DAO och är byggt ovanpå blockkedjan Etherium och Matic (sidechain).

Vilken väg vinner?

Vilken av vägarna kommer då att vinna? Big-tech eller Web3?

Som vanligt när det kommer till framtiden återstår det att se. Just nu ser vi att båda spåren utvecklas för fulla muggar. Kanske kommer ett av dem att vinna. Kanske kommer de att existera parallellt och/eller delvis integreras med varandra.

Ibland vänder jag mig till artificiell intelligens för att få svar på sådant som jag klurar kring. Dels för att AI har blivit imponerande skickligt på att sammanfatta saker enkelt. Dels för att jag som människa inte har samma förmåga att analysera tusentals källor för att komma till en snabb slutsats. Men framför allt för att det finns något spännande i att teknologi förutser framtiden för en annan.

Följande fråga ställde jag till OpenAI och så här såg svaret ut:

Question (me): "Can you describe Metaverse in a simple way?"

Answer (OpenAI): "Metaverse is a decentralized virtual world that uses blockchain technology to create a secure, tamper-proof platform for digital assets and identities."

Nutidens smarta teknologi ställer sig på blockkedjans sida.

/ Judith

Relaterade poster: