3 min read

Framtidssäkra dig själv inom AI

Lista efter lista visar att Sverige ligger i topp när det kommer till innovation. Våra svenska byråer hyllas för sin kreativitet och Stockholm är den region som efter Silicon Valley är bäst i världen på att producera "unicorns", tech-bolag värderade till över en miljard USD.
Framtidssäkra dig själv inom AI

Den här artikeln har först publicerad i Resumé Insikt 31 oktober 2019.

Lista efter lista visar att Sverige ligger i topp när det kommer till innovation. Våra svenska byråer hyllas för sin kreativitet och Stockholm är den region som efter Silicon Valley är bäst i världen på att producera "unicorns", tech-bolag värderade till över en miljard USD.

Hurra!

Vi befinner oss i en övergång från ett kunskapssamhälle till ett innovationssamhälle där företagens konkurrenskraft beror på hur vassa de är på innovation. Globalisering, digitalisering, ökad komplexitet och en allt snabbare teknisk förändringstakt gör att företag ständigt måste förnya sig för att vara relevanta. Och då är det ju härligt att vi i Sverige kan det där med innovation, så att vi kan fortsätta att ligga i absoluta framkant!

Eller?

Nja. En rapport från Innovationsföretagen och Kairos Future (juli 2019) visar en lite annan bild. Att Sverige som land visserligen levererar, men att vi gör det under vår potential. Innovationsföretagen väljer den sammanfattande rubriken "Försiktighetskulturen gör svenskarna till innovativa medelmåttor". De menar att vi som individer ofta väljer trygghet före utmaning. Dessutom är det vanligt att när vi svenskar möter motstånd "ger hen relativt snabbt upp och satsar på tryggare och bekvämare kort”. Inget av detta rimmar särskilt bra med innovation.

Men vad behövs för att ändra på detta? Givetvis finns inget enkelt svar. Förmodligen är svaret mer komplext än ombyggnationen av Slussen. Men, det finns flera användbara ramverk och jag tänkte ta upp ett av dessa!

Bansi Nagji och Geoff Tuff har tittat närmare på vad som gör att vissa företag är bättre än andra på att lyckas med innovation. Resultat presenterades första gången i HBR år 2012. En central slutsats var att företag som lyckas bättre med sitt innovationsarbete har tagit fram en tydlig vision för arbetet. Man jobbar strukturerat med olika typer av innovationer bland annat med hjälp av utvecklade verktyg och färdigheter för att hantera innovationer på olika nivåer och med olika typer av risk. Företag som är speciellt framgångsrika allokerar sina investeringar i en ungefärlig proportion: 70-20-10.

  • 70% av innovationsfokus läggs på att utveckla befintliga produkter för nuvarande kunder (av författarna kallat "core")
  • 20% fokuseras på mindre säkra satsningar och där man ger sig in på områden som är nya för företaget. Detta görs genom det vi kallar för inkrementell innovation (av författarna kallat "adjacent")
  • 10% fokuseras på transformativa innovationsprojekt med hög risk där företaget försöker utveckla helt nya lösningar som ännu inte finns (av författarna kallat "transformational").

Om det nu är så att vi i Sverige har kreativiteten på plats men, som Innovationsföretagen pekar på, saknar risktagandet, behöver vi kanske se över vår självbild och ta oss i kragen! För visst vore det väldigt trist om vår potential går till spillo?

  • Låt oss som kommunikatörer och rådgivare stödja våra kunder i att innovera, inte bara inom den säkra 70%-zonen, utan också utveckla produkter, tjänster och affärsmodeller som ligger inom området transformativa. Och låt oss utmana våra kunder att våga ifrågasätta sin egen affär.
  • Låt oss fundera över vår egen livssituation och hur ospännande försiktighetskulturen egentligen är. Kanske skulle många av oss bli lyckligare av att byta ut viss bekvämlighet mot lite mer äventyr (och skräckblandad förtjusning som kommer på köpet).
  • Låt oss hjälpas åt att hylla och stötta dem i vår närhet som har valt bort den trygga anställningen för att satsa på den egna idén. De behövs för att Sverige ska kunna fortsätta vara en "framgångsfabrik för start-ups".
  • Om vi slutligen gör en snabb framåtblick så ser vi lyckligtvis en yngre generation som inte visar samma trygghetsknarkande tendens. Det är dessutom en generation som har en annan bild av karriär och status – något som jag hoppas kommer innebära minskad rädsla för att ta risker.

/ Judith

Tillägg 1: Anledningarna att Sverige levererar under sin potential när det kommer till innovation beror på flera saker. I rapporten från Innovationsföretagen skriver man att vi inte verkar få riktig avkastning på "våra goda institutionella förutsättningar, avkastning i form av nyföretagande, ekonomisk tillväxt, högteknologisk produktion och export och annat som bygger på kreativitet och kunskap."

Tillägg 2: Författarna poängterar att 70-20-10 inte är en magisk formula utan att proportionerna kan variera mellan branscher och olika typer av bolag.