2 min read

Microgrids för lokal produktion & handel av grön el

Microgrids för lokal produktion & handel av grön el

Dagens energisystem (åtminstone i vårt hör av världen) är centraliserade och på så sätt också sårbara för incidenter som sabotage, cyberattacker och stormar. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, skriver att genom att satsa på lokala och inhemska alternativ går det att skapa större motståndskraft i elsystemet.

Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande elsystem där blockkedjor kan spela en finurlig roll. I det lokala systemet kan energi genereras, lagras och handlas mellan olika parter. Det kan fungera på egen hand eller vara ihopkopplat med ett större elnät.

Microgrids har blivit allt mer omtalat på senare tid, dels för att vi behöver gå över till gröna energikällor som kan produceras lokalt. Men också utifrån det faktum att vårt svenska elnät står inför stora utmaningar vad gäller kapacitet och effektivitet. I nuvarande regelverk finns det dock många hinder för enskilda aktörer att bygga upp microgrids i Sverige. Mer om det här.

Här följer två exempel att inspireras av.

Brooklyn Microgrids

Brooklyn Microgrid (BMG) är en satsning där invånare och företagare i ett kvarter har gått samman för att skapa en marknadsplats för solenergi. Blockkedjans roll blir att i bakgrunden hålla koll på vem som genererar energi och vem som köper av vem.

"If in the future you find yourself selling your excess solar panel energy to your neighbor via secure blockchain, you'll have one startup's actions on President Street in Brooklyn to thank.” - Fast Company

Videon här under förklarar hur det funkar.

Lokal handel med solenergi i Kenya

Omkring 800 miljoner människor lever idag helt utan tillgång till elektricitet. Allvarligast är läget i  Afrika där nästan hälften saknar tillgång till elektricitet (källa: Naturskyddsföreningen). Det positiva är att kostnaden för energi genererad från sol har sjunkit kraftigt de senaste åren (bild nedan) och är idag billigare än fossila alternativ på de flesta platser på jorden. Speciellt på platser nära ekvatorn.

Kenya är ett land med snabb ekonomisk tillväxt och därmed stort behov av att producera mer el framåt. Dessutom har man en hög digital mognad när det kommer till mobila betalningar med MPesa i spetsen. Människor är vana vid att betala med sina mobiler, elektricitet inkluderat.

I rapporten The World's Microgrid Lab kan du läsa mer om hur Kenya jobbar med microgrids för lokal produktion av solenergi.

Tilläggas bör att rapportens huvudfokus inte ligger på blockkedjor. Bilden här under beskriver blockkedjan som en av flera komponenter i systemet.

***

Inom kort kommer jag att släppa en mastig rapport på temat blockkedjor där jag visar på fler konkreta tillämpning inom områden som hållbarhet, samhällstjänster, fastighetsöverlåtelse, identitet, Web3, metaverse med mera. Innan dess släpper jag löpande fler artiklar av det här slaget. Vill du prenumerera på kommande artiklar och rapporter kan du göra det här på judithwolst.se.

/ Judith