3 min read

Samhällstjänster med medborgaren i centrum

Blockkedjor kan användas som grund när vi bygger våra samhällssystem. Dels kan distribuerade teknologier användas för att säkra känslig information – men också ge tillbaks kontrollen över viss information till medborgaren.
Samhällstjänster med medborgaren i centrum
Bild: Unsplash 

Blockkedjor kan användas som grund när vi bygger våra samhällssystem. Dels kan distribuerade teknologier användas för att säkra känslig information men också ge tillbaks kontrollen över viss information till medborgaren. Samt effektivisera den byråkratiska apparaten. Här finns ett litet land inte alltför lång bort från oss att inspireras av.

Tidningen Wired har kallat Estland för ”The world's most digitally advanced society” och Forbes har utnämnt landet till ”The World's Most Digital Country”. Med en befolkning på drygt 1,3 miljoner invånare har man lyckats rikta världens blickar mot sig. Själva kallar sig Estland för e-Estonia.

Estland återfick sin självständighet 1991 och några år senare började man snickra på det system som många andra länder idag tittar på. “Vi började från noll och hade inga fungerande system. Vi satte som mål att göra allt så effektivt som möjligt. Det tror jag är en betydande anledning till att vi påbörjade digitaliseringen väldigt tidigt”, säger Christa Torm från Estonian Investment Agency.

År 2008, samma år som Bitcoins white paper släpptes, började Estland testa blockkedjeteknik. Man blev sedan det första landet att implementera blockkedjor inom hälso- och sjukvård på nationell nivå. I dag används  blockkedjelösningar även inom områden som fastighetsregister, företagstjänster och domstolssystem.

”When dealing with any sensitive data, it is obvious that this data should not be kept on the blockchain - after all, blockchain relies on a large number of eyes to keep it secure!” - e-estonia

När många länder har myndighetssystem som ser ut som lapptäcken och där varje myndighet jobbar i silos, erbjuder Estland något betydligt smartare. Ryggraden i systemet kallas för X-Road – där invånarna i landet kan logga in på EN plattform och via ett enkelt gränssnitt komma åt 99 procent av landets offentliga tjänster, närmare 3 000 stycken. Det enda man fortfarande inte kan göra på nätet är att gifta sig, skilja sig, samt köpa och sälja egendom (källa).

Blockkedjan möjliggör såväl ökad säkerhet som starkare tillit till myndighetsdata. Estlands blockkedjeteknologi har nu exporterats och används bland annat av NATO och USAs försvarsdepartement.

Här och här kan du läsa mer om Estlands arbete med blockkedjan.

Case: Säkra patientjournaler

En av utmaningarna med dagens svenska journalsystem inom sjuvården är många. Dels ligger information lagrad på en mängd olika ställen, där sjukvårdspersonal behöver logga in på olika system för att komma åt information. Dels har du som patient inte koll på vilken information som finns sparad om dig eller vem som kan komma åt den.

Bild: Unsplash

Blockkedjan kan både förenkla arbetet för sjukvårdspersonal, erbjuda en säkrare lösning samt se till att individens integritet skyddas. I ett distribuerat system kan regler läggas in kring vilken vårdpersonal som har rätt att komma åt vilken data  –och samtidigt ge medborgaren kontroll över vad som delas. Just detta har man har man gjort i Estland. Om exempelvis en läkare saknar behörighet att läsa en journal, men ändå gör det, kan hen bli av med sin legitimation.

I Sverige utforskar just nu Karolinska Universitetssjukhuset hur blockkedjan kan används för säkrare och enklare hantering och delning av hälsodata. Läs mer om detta här.

Idag finns det även flera privata aktörer som erbjuder lösningar relaterat till just hälso- och sjukvård, med exempel som Patientory, Medicalchain och Carechain.

patientory.com

Inom kort kommer jag att släppa en mastig rapport på temat blockkedjor där jag visar på fler konkreta tillämpning inom områden som hållbarhet, fastighetsöverlåtelse, identitet, Web3 och metaverse. Innan dess släpper jag löpande fler artiklar av det här slaget. Vill du prenumerera på kommande artiklar och rapporter kan du göra det på judithwolst.se.

/ Judith