3 min read

Ökat ansvarstagande pådrivet av människor & nya teknologier

Vi formas inte bara av våra föräldrar och vårt umgänge, utan också av den tid vi växer upp i. För dagens unga innebär det en turbulent tid med klimatkris, terrorism, flyktingströmmar, Trump och Brexit på agendan
Ökat ansvarstagande pådrivet av människor & nya teknologier

Detta är trend 7 av 20 från rapporten  “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här:  https://bit.ly/2GtMTmm

På många sätt är det allvar nu. Kairos Future döpte i december 2018 sin rapport till “På liv och död” där man beskriver en växande känsla av att vi lever i den yttersta tiden. Och den mest upplysta och kloka gruppen i samhället idag är på många sätt de unga som tydligt markerar att det räcker nu.

När jag var yngre hade jag lyxen att kunna revoltera mot en vuxenvärld. Skolka från lektioner, lyssna på tveksam musik eller säga saker som ”tror du att jag bryr mej eller?” (även om jag ändå valde den mer präktiga banan som skötsam plugghäst). Men dagens unga har knappast någon ansvarstagande vuxenvärld att revolutionera mot när det kommer till de stora ödesfrågorna. Istället för revolt ser vi nu en generation som markerar genom att bli vegetarianer och klimatstrejka. En generation som försöker ta saken i egna händer.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Vi formas inte bara av våra föräldrar och vårt umgänge, utan också av den tid vi växer upp i. För dagens unga innebär det en turbulent tid med klimatkris, terrorism, flyktingströmmar, Trump och Brexit på agendan. I deras värld behövs nu ansvar och handling. För företag innebär detta att vi inte längre kan fortsätta att sminka grisen, det vill säga att skönmåla våra produkter och tjänster. Att på riktigt ta ansvar och göra gott är det enda sättet att bygga erbjudanden som upplevs som värdefulla. För politiker betyder det att visa på handling istället för att bara prata. Och för oss alla betyder det att ta oss i kragen och välja de mer hållbara alternativen, även om det kan innebära viss ansträngning.

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Fram till idag har sociala medier varit de tekniska plattformarna för transparens – och kommer fortsätta vara det framöver. MEN! Under 2020 kommer det ökade trycket på ansvarstagande och tillit påskynda nya lösningar och teknologier. En av dessa, blockkedjor, kommer nästa trend att handla om. En annan teknologi som kan komma att spela en viktig roll för att skapa transparens och tillit är grafdatabaser.

Det svenska företaget neo4j, som "fortfarande är något av det svenska techundrets doldis", är världsledande inom grafdatabaser. Bland annat utförde man analysen av datamängderna i Panamadokumenten. Till skillnad mot traditionella databaser, som kan liknas vid tabeller eller excelark, fungerar en grafdatabas som ett nätverk eller en graf, vilket möjliggör för snabbare kopplingar och sökningar. Så där en tusen gånger snabbare. Typiska saker som en grafdatabas kan användas till är att hitta bedrägerier och att övervaka IT-nätverk. Men också för produktrekommendationer och för utveckling av artificiell intelligens och maskininlärning.

Bild: Neo4j

Min vän Stefan Wendin driver Neo4j Innovation Lab i EMEA och han menar att grafer finns överallt. Nördigt uttryckt "(graphs)-[:ARE]->(everywhere)".

“När vi sätter oss och reflekterar en stund så är det uppenbart att det mesta är något i förhållande till något annat. Detta vare sig det är att tydliggöra konsumentbeteenden, en transparent logistikkedja eller att hitta lösningar inom diabetes och cancerforskning. Ett område som är väldigt intressant just nu är hur man kan använda grafdatabaser för att addera kontext i maskininlärning och artificiell intelligens.”

11918928_10153534098091147_935336606171313013_n.jpg

Så, i en tid av allvar och där vi behöver ett ökat ansvarstagande kommer olika typer av tekniska lösningar med största sannolikhet att spela en allt mer central roll. Däribland grafdatabaser och med ett gäng vassa svenskar i spetsen.


Detta var trend 7 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm