2 min read

Bio- och nanoteknik – när nya saker blir digitala

Du har säkert hört det förut: ”allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras”. En numera vedertagen sanning där allt fler områden ständigt överförs till en digital logik.
Bio- och nanoteknik – när nya saker blir digitala

Detta är trend 6 av 20 från rapporten “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här: https://bit.ly/2GtMTmm

Du har säkert hört det förut: ”allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras”. En numera vedertagen sanning där allt fler områden ständigt överförs till en digital logik.

På engelska finns begreppet “digitization” men något motsvarande ord på svenska saknas (ytterst få använder översättningen “digitisering”). Oavsett begrepp så händer något spännande när ett nytt område blir digitalt och därmed hoppar på digitaliseringens utvecklingskurva. Jag ska strax ge konkreta exempel på vad jag menar!

Vi är vana vid att allt fler branscher får ett “-tech” på slutet, som fin-tech, ed-tech, health-tech och prop-tech.* Men nu tar sig det digitala inte bara in i nya branscher, utan också in i vår biologi och på nano-nivåer. Så, nu dags för några konkreta exempel.

Bioteknik / bio-tech

Området bioteknik är (inte helt oväntat) en kombination av biologi och teknik där man använder celler, eller komponenter från celler, för att framställa eller modifiera produkter. Ett viktigt område som möjliggör för utveckling av nya lösningar inom exempelvis medicin, hälsa, jordbruk m.m. I en spaning längre fram skriver jag om hur genverktyget CRISPR idag möjliggör för forskare att ändra i våra gener, likt sättet som vi kan jobba med text i ett ordbehandlingsprogram.

Filmen ovan kommer från Singularity University som oftast är oerhört optimistiska kring framtiden (perspektiv som behövs). Dock balanserar jag upp den ensidiga optimismen med lite länkar:

Nanoteknik / nano-tech

Ett annat område där sådant som tidigare var icke-digitalt håller på att digitaliseras hittar vi inom nanoteknik även kallat för atomslöjd. En utveckling som idag ger oss verktygen att förstå och kontrollera material i storleksordningen miljondels millimeter. Detta möjliggör för skapande av nya material eller att förändra egenskaper för ett befintligt material. Ett annat exempel är inom energiområdet där nanotekniken kan hjälpa oss att effektivisera lagring och användning av energi.

Nedan hittar du ytterligare en möjlighetsdriven video från Singularity University och som förklarar området.

Kompletterande länkar:

Nano- och bioteknik kan vara en del av lösningen till många av de globala utmaningar som vi står inför. Samtidigt finns det risker. Under 2020-talet kommer etiska diskussioner att blossa upp. Bara för att något blir möjligt betyder det inte att det gynnar oss.

Den digitala paradoxen växer sig starkare.

/ Judith Wolst

Detta var trend 6 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm

*Förtydligande: Fin-tech: finance + tech, Ed-tech: education + tech, Health-tech: health + tech, Prop-tech: property + tech.