4 min read

Radikal Transparens – utsläpp blir synliga med hjälp av ögon i rymden (aka satelliter)

Radikal Transparens – utsläpp blir synliga med hjälp av ögon i rymden (aka satelliter)

Klimatkrisen blir allt mer påtaglig och människor i form av medborgare och konsumenter ställer allt tydligare krav på verklig ACTION. Vi kräver att att politiker agerar och att företag faktiskt verkställer sina löften kring att uppnå klimatneutralitet.

Till vår hjälp har en framväxande radikal transparens som tack vare AI och ögon i rymden gör det allt svårare att ducka för ansvar. Varje dag och minut samlas en massa global data om planeten in från satelliter som svävar runt jorden och som nu kan användas som verktyg i klimatomställningen.

Bild: Unsplash by SpaceX

Med hjälp av satellitdata och andra mätsystem på jorden kan vi följa hur glaciärer smälter och hur golfströmmen försvagas. Vi kan få detaljerad information om bränder och översvämningar så att vi kan agera snabbare. Vi kan få hjälp att identifiera illegala saker såsom miljöbrott eller otillåtet fiske. Och vi kan övervaka känsliga naturområden. Radikal transparens handlar sedan nyligen också om att kartlägga utsläpp av för det mänskliga ögat osynliga växthusgaser.

Tidigare har information om utsläpp byggt på självrapportering och där dessa siffrorna varken varit helt tillförlitliga eller heltäckande. Dessutom har informationen generellt funnits tillgänglig först med flera års fördröjning. Sätten att rapportera utsläpp på har dessutom skilt sig åt mellan länder och företag.  

Climate TRACE är en av organisationerna som med hjälp av satellitdata, AI och annan teknik jobbar för att i detalj offentliggöra alla världens utsläpp. Organisationen är ett globalt samarbete mellan bland annat NGOs, teknikbolag, den akademiska världen och klimatkämpen / ex-vicepresidenten Al Gore. Ni lär känna igen rösten i videon här under.

I slutet av 2022 släppte Climate TRACE en lista på de 72,000 största utsläpparna från hela världen. Datan finns också tillgänglig i form av en interaktiv karta som du hittar här: https://climatetrace.org/map

Begreppet Radikal Transparens används flitigt av Climate TRACE och de bidrar med en viktig pusselbit inom området. Men de är inte ensamma om att vilja öppna dörren till garderoben och avslöja skeletten. Låt oss titta på några fler exempel.

Bild: Upslpash

Även NASA jobbar på liknande sätt med att mäta koldioxid i atmosfären under vad de kallar OCO-2 Project. NASA kartlägger även växthusgasen metan som står för ungefär 25 procent av klimatförändringarna. Mycket av den metangas som släpps ut i atmosfären idag gör det genom gasläckor – både sådana vi är medvetna och omdevetna om. Likt koldioxid är metangasen osynlig och omöjlig för blotta ögat att se, men med hjälp av teknik kan de synliggöras. I slutet av 2022 identifierade NASA 50 stycken vad de kallar  “superutsläppare” (Super Emitters), belägna i Centralasien, Mellanöstern och USA.

Länk: nasa.gov

Dessa riktigt stora utsläpparna menar NASA framför allt kommer från olja- och gasindustrin, från avfallshantering och från jordbrukssektorn. Den Europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency) gjorde en liknande studie där de i sin analys kom fram till att 50% av de största utsläpparna av metan kommer från regioner som har hög aktivitet inom urvinning av olja, gas, kol, mineraler och andra tyngre industrier.

Det är inte bara rymdorganisationer som har börjat mäta växthusgaserna utan även FN i syfte att stötta policy- och branschförändringar. FNs satellitbaserade system för att identifiera metangas kallas för Methane Alert and Response System, förkortat MARS.

Bild, MARS

Systemet kommer att användas för att identifiera stora metanläckor varefter man kommer att meddela regeringar och företag om utsläppen, antingen direkt eller via partners, så att dessa sedan kan vidta åtgärder.

“We are seeing methane emissions increase at an accelerated rate. With this initiative, armed with greater data and transparency, companies and governments can make greater strides to reduce methane emissions and civil society can keep them accountable to their promises,”  – Citat

I rapporten An Eye on Methane från United Nations Environment Programme kan du läsa mer.

Vad betyder då det här?

När information om utsläpp blir allt mer tillgänglig för alla kommer det bli svårare för både länder och företag att ducka för ansvar. Radikal transparens kommer med stor sannolikhet att sätta ökad press på aktörer att minska sina utsläpp. Och det kommer bli för riskabelt att ägna sig åt green washing.

Blickar vi framåt är det rimligt att också anta att det kommer bli svårare förhoppningsvis mycket svårare att bedriva verksamheter som förstör planeten. Klokare är att på allvar ställa om sin verksamhet i en grön riktning.

/ Judith

Ps, vill du lära dig mer om hur AI kan hjälpa oss ur ett bredare hållbarhetsperspektiv (inte bara kopplat till transparens) – missa inte vår rapport AI och hållbarhet - 20 exempel där tekniken används redan idag som finns att ladda ner här.