2 min read

Vår digitala Sverigebild krisar

Att Sverige ligger i framkant när det kommer till digitalisering är vi stolta och tacksamma över. Som land gjorde vi tidigt viktiga investeringar i digital infrastruktur, vi var snabba med att digitalisera samhället och fick ett blomstrande företagande inom IT.
Vår digitala Sverigebild krisar

Detta är trend 4 av 20 från rapporten  “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här:  https://bit.ly/2GtMTmm

Att Sverige ligger i framkant när det kommer till digitalisering är vi stolta och tacksamma över. Som land gjorde vi tidigt viktiga investeringar i digital infrastruktur, vi var snabba med att digitalisera samhället och fick ett blomstrande företagande inom IT. Dessutom har vi en trendkänslig befolkning som överlag gärna är tidiga på bollen, ny teknik inkluderat.

Men idag då? Är vi verkligen så digitalt rustade för framtiden? NJA. När vi nu ger oss in i nästa våg av digitaliseringen med teknologier som AI, maskininlärning och blockkedjor i spetsen så sackar vi efter. Visserligen hamnar vi fortfarande relativt högt upp på diverse listor, men dessa tar sällan hänsyn till framtidens tongivande teknologier. Och visserligen har regeringen tagit fram diverse analyser, rapporter och planer – men ordentlig action på området saknas.

“Sverige ska bli bäst i världen på att använda AI, har det hetat från regeringshåll. Samtidigt satsar man futtiga 50 miljoner kronor per år under ett decennium” skriver Anna Dahlberg i en krönika. Hon påpekar också att Sveriges nationella strategi för AI är åtta sidor lång (dvs, väldigt tunn).

Självklart kan det vara svårt för ett litet land som Sverige att bräda giganter som USA och Kina när det kommer till AI. Däremot skulle vi kunna sikta på en pigg position när det kommer till tillämpning av AI, samt satsa på vassa utbildningar inom området. Just nu ser vi oss omsprungna av länder som Estland, Kanada, Finland och Singapore.

I bilden här under visualiserar svenska AI-bolaget Peltarion investeringar i AI som görs av olika länder. Läs mer här.

Avslutningsvis vill jag också poängtera att det finns lysande undantag. Ett sådant exempel hittar vi på kommunal nivå, något som nästa trend (nummer 5) handlar om. Ett annat exempel är svenska Lantmäteriet som driver ett blockkedjeprojektet kring fastighetsöverlåtelser och som jag skriver mer om i trend 8, Digital tillit.

Tips på vidare läsning:

Etta nolla.png

Detta var trend 4 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm