2 min read

Kommunerna visar vägen

"We want to make Helsingborg a place of action". Helsingborg har minst sagt lyckats med med att sätta kommunen i digital framkant! Wow så imponerad jag är!
Kommunerna visar vägen

Detta är trend 5 av 20 från rapporten  “20 digitala trender för 2020-talet”. Du kan ladda ner hela rapporten här:  https://bit.ly/2GtMTmm

"We want to make Helsingborg a place of action" (citat). Helsingborg har minst sagt lyckats med med att sätta kommunen i digital framkant! Wow så imponerad jag är!

År 2013 var Helsingborg först med att tillsätta en Head of Internet. År 2015 blev staden utnämnd till Sveriges IT-kommun och året därpå belönades Helsingborg med Open Knowledge Award för sitt arbete med öppna data.

Under 2017 hade jag själv den stora förmånen att vara ordförande för stadens reformgrupp för digitalisering; “Helsingborgs stad tar hjälp av näringslivsproffs för att möta framtidens utmaningar”.

Gruppens medlemmar (rollar/titlar 2017): Judith Wolst, entreprenör (ordförande), Johan Karlberg, Skånetrafiken, Carina Axelsson, Huawei Technologies Sweden, David Nilsson, Smartrefill, Anna Werntoft, Stratiteq, Mica Wulff Kamm, IKEA IT, Anders Sandwång, Sony Mobile, Joakim Jardenberg, SKL/entreprenör, Pernilla Danielsson, PART, Helsingborgs stad, Mats Ekstrand, Region Skåne, Martin Güll, digitaliseringsdirektör Helsingborg

Sedan dess har jag följt kommunens arbete med att förverkliga en rad av spännande projekt! Något man kan sammanfatta som just ACTION. Helsingborg har bland annat:

  • Lanserat Sveriges första kommunaccelerator, “Hbg Works” (2018). Här ska offentliga och privata aktörer samverka för gemensamt kunskapande. Här ska idéer testas och utvecklas med målet att skapa bättre tjänster för stadens invånare, snabbare och billigare. Läs mer på https://hbg.works.
  • Initierat byggandet av “AI-fabriken” Smarter City Lab med stöd från Vinnova. En satsning som ska bli en nationell resurs för AI-tillämpningar för den smarta staden. Läs mer här.
  • Investerat i ett AI-center, Get AI, som startats av en handfull drivna entreprenörer, och i forskningsprojekt på Lunds universitet inom både AI och IoT. Läs mer här.
  • Satsat en kvarts miljard kronor, öronmärkta för innovation, i den öppna innovationsplattformen och kommande stadsmässan “H22 – A Smarter City”. Fokus ligger på att över de kommande tre åren tillsammans med andra städer, regioner, företag och organisationer innovera för att bättre kunna möta morgondagens utmaningar. Läs mer här.
  • Fattat ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige om att Helsingborg år 2022 ska vara en av Europas mest innovativa städer. Visionen staden arbetar mot, Helsingborg 2035, kan man läsa mer om här.

Ja ni fattar. Det händer saker. Nu ökar dessutom Helsingborg tempot och genomför bland annat en massrekrytering av många, helt nya kompetenser i kommunal sektor, exempelvis intraprenörer, IoT-tekniker, full stack-utvecklare, agila coacher, designers, m.m.

Så, vad är nyckeln bakom det som Helsingborg gör? Jag ringde upp Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborg, för en kommentar. Han lyfter fram kommunens fokus på att vara handlingsorienterade som centralt. Att man inte fastnar i planer och strategier utan att man istället testar, gör och lär sig längs vägen. Han påpekar också att innovation inte bara handlar om tekniska lösningar utan minst lika mycket om att utveckla nya arbetssätt och metoder.

Orden "Think big, start small. Then fail or scale fast" från en av Miccos föreläsningar får avsluta den här spaningen.

/ Judith


Detta var trend 5 av 20 i rapporten 20 digitala trender för 2020-talet som du kan ladda ner i sin helhet här: https://bit.ly/2GtMTmm