11 min read

24 trender för 2024 - hela listan

Vad väntar runt hörnet? Här sammanställer jag 24 trender för 2024.
24 trender för 2024 - hela listan

Vid årskiftet 2023/24 har jag portionerat ut 24 trender för 2024 i mitt nyhetsbrev. Här under sammanställer jag dem alla och länkar till vidare läsning för varje respektive trend.


#1: Paradigmskift för innovation och vetenskapliga genombrott

Under 2024 kommer AI att ge fortsatt hävstång till vetenskapliga innovationer. Sannolikt kommer vi att få se en mängd nya genombrott som på olika sätt hjälper oss framåt – framför allt när det kommer till hälsa/medicin och grön omställning.

➡️ Läs mer om trend #1 här

#2: Vi ställer oss frågan om mobilen är överflödig

Den senate tiden har det lanserats olika försök att utmana mobilen inom det som kallas för ambient computing. Men mobilen lär stå sig lika stark under 2024 och (ännu) inte att ersättas av nya lösningar . Däremot kommer vi sannolikt att testa ny teknik som på olika sätt kompletterar mobilen i vissa situationer.

➡️ Läs mer om trend #2 här

#3: AI för klimatanpassning

Under 2024 kommer AI allt mer användas för att mer effektivt rusta våra samhällen för en mer extrem framtid.

➡️ Läs mer om trend #3 här

#4: Du börjar prenumerera på en massa spännande nyhetsbrev

Den senaste tiden har formatet nyhetsbrev verkligen fått ett uppsving och 2024 kan bli året då du lär dej en massa nya saker just med hjälp av spännande och lärorika nyhetsbrev. ➡️ Här listar jag ett gäng nyhetsbrev som jag själv själv har stor behållning av.

#5: Supersmå prickar blir poppis och ger oss hopp

Under 2023 belönades upptäckten och syntesen av så kallade kvantprickar (quantum dots på engelska) med Nobelpriset i kemi. Framsteg som varit centrala för utvecklingen av det bredare fältet nanoteknik, där det “periodiska systemet plötsligt fått en tredje dimension.” Genombrott som kan få stor betydelse för områden som grön energiomställning, medicin och utvecklingen av kvantdatorer.

Bild: nobelprize.org. När partiklar bara är några få nanometer i diameter krymper utrymmet för elektronerna. Det påverkar bland annat partikelns egenskaper.

2024 kommer fler av oss inte bara att lära känna kvantprickarna, utan också imponeras av kommande genombrott som de lär bana vägen för.

➡️ Läs mer om trend #5 här

#6: Radikal transparens tar ytterligare kliv framåt

Radikal transparens innebär att vi tack vare modern teknik kan mäta sådant som tidigare varit både osynligt för det mänskliga ögat och oerhört svårt att mäta; utsläpp av växthusgaser. Med hjälp av satellitdata, markbaserade sensor och AI kartlägger aktörer som Climate TraceNASA och FN idag utsläpp av både koldioxid och metangas. 

2024 kommer pressen att ökar på de som släpper ut och samtidigt belöna organisationer och länder som minskar sina utsläpp. I detta blir radikal transparens en viktig pusselbit, möjliggjord tack vare de senaste årens tekniska framsteg.

➡️ Läs mer om trend #6 här

#7: Sverige satsar på AI. Och konstaterar att AI + klimatomställning går hand i hand. Eller?

I december 2023 gick regeringen ut med att man tillsätter en AI-kommission i syfte att stärka svensk konkurrenskraft och offentlig förvaltning. Detta är på många sätt positivt, men vi får inte vänta på att analyserna och förslagen ska bli klara. En mängd länder runtomkring oss har på allvar börjat trycka gasen i botten på AI-pedalen och för att inte ytterligare hamna efter behövs nu ACTION. 

2024 kommer det att bli än viktigare för nationer att på allvar satsa på AI. Både för att få ihop den ekonomiska ekvationen i samhället, bana vägen för företags konkurrenskraft och uppnå en mer effektiv klimatomställning. Den stora frågan är nu om Sverige faktiskt kommer att steppa upp…

➡️ Läs mer om trend #7 här

#8: Du gör riktigt snygga AI-genererade filmer

2024 är det troligt att AI-genererat videoinnehåll får sitt verkliga genombrott, där det på allvar börjar bli svårt att skilja det verkliga från det datorgenerarade. På gott och ont.

➡️ Läs mer om trend #8 här

#9: Video-poddar växer

2024 kommer video-poddar ytterligare att ta fart – både i lutbud och lyssning. Där vi på inspirerande sätt kan lära oss nya saker och få nya perspektiv.

Lyssna gärna på vår video-podd Cow on the Ice som du hittar här (Spotify).

➡️ Läs mer om trend #9 här

#10: AI-modellerna blir större. Vad det innebär vet vi först då…

Det senaste året har stora AI-modeller (så kallade LLM:s) imponerat på oss alla. Och det har visat sig att en AI-modell tenderar att bli mycket mer kapabel ju större den blir – något som kallas för “The Scaling Law”. En lag som mer tekniskt uttryckt säger att en AI-grundmodell blir vassare ju fler parametrar och tokens som den tränas på.

2024 kommer sannolikt större modeller att utvecklas än vad vi har sett 2023. Vad det innebär när det kommer till dess förmågor lär vi få veta. Tids nog.

➡️ Läs mer om trend #10 här

#11: Cyberattacker och bedrägerier på nätet ökar

2024 lär bedrägerier på nätet dessvärre öka. Där AI inte bara skapar innehållet som lurar oss, utan allt mer genomför de brottsliga handlingarna utifrån bedragarnas instruktioner.

➡️ Läs mer om trend #11 här

#12: Web3 kommer delvis ur sin identitetskris och börjar bidra med verkligt värde

Om generativ AI allt mer kommer att spotta ur sig en massa falsk och missledande information så kommer det bli allt svårare för oss att veta vad vi faktiskt kan lita på. Kanske är tiden kommen för en annan teknologi att (äntligen) hitta sin roll i det uppkopplade landskapet? En teknologi som skulle kunna kliva in där AI på vissa håll börjar skapa kaos. 

”Marrying the power of AI with the transparency and immutability of blockchain could provide a robust solution to the issue of content authenticity.” citat.

2024 kommer vi åter igen vända blicken mot blockkedjorna för att se hur de kan hjälpa oss med spårbarnet och verifiering av digitalt innehåll.

➡️ Läs mer om trend #12 här

#13: Nästa steg för Generativ AI ➡️ Multimodala modeller

I december 2023 lanserade Google DeepMind sin nya AI-modell Gemini. En lansering som ger oss ledtrådar till vart utvecklingen för Generativ AI är påväg; från isolerade tjänster som gör en sak, till så kallade multimodala modeller som löser flera olika typer av uppgifter.

Bild: Google Deepmind

Under 2024 kommer sannolikt en massa fler AI-modeller bli multimodala och arbeta över traditionella gränser – där en och samma modell kan förstå texter, sammanfatta vetenskapliga artiklar, generera bilder, räkna matte, skriva programmerad kod, skapa filmer och så vidare. När modeller kan bearbeta olika typer av information samtidigt innebär det att de kommer att kunna lösa mer komplexa problem.

➡️ Läs mer om trend #13 här

#14: MASSOR av nya material

Generativ AI kan inte ”bara” hjälpa oss med att producera innehåll, utan också kläcka ur sig vetenskapliga genombrott. Beroende på vad vi tränar AI-modellerna på så kan de lära sig olika saker. Som att prata naturvetenskap och ge oss massvis med förslag på nya typer av material. Något som verkligen har hänt under just 2023.

Under 2024 kommer många AI-kläckta nya material att testas för att sedan användas skarpt. Något som bland annat kommer att ge hävstång i den gröna omställningen.

➡️ Läs mer om trend #14 här

#15: 🧠 Din hjärna behövs! Och den ger sig in i loopen “learn, unlearn & relearn”

I en tid av AI kommer vi människor givetvis att behövas för en massa saker. Och ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto viktigare blir det för oss att hela tiden försöka lära oss nya saker. Där vi behöver plocka fram våra hjärnors mer dynamiska förmågor eller vårt "growth mindset".

2024 blir det ännu viktigare för oss alla att försöka lära oss nya saker. Och inte låta den statiska sidan av hjärnan övertyga oss om att vi inte kan. Det kan vi visst, bara vi försöker!

➡️ Läs mer om trend #15 här

#16: Du läser lärorika böcker – både med ögonen och öronen

Att läsa böcker är ett av många sätt att lära sig nya saker och få de nya perspektiven som vi ju behöver. Läsning gör oss smartare, boostar våra hjärnor, hjälper oss att slappna av och ger ökad empati. Och en massa andra fördelar som listas här och här. Därför har jag sammanställt några av mina favoriter som jag läst under 2023. Kanske känns några av dem spännande för dig att dyka ner i.

➡️ Här hittar du mina tips på böcker

#17: Tekniken hjälper oss att blicka mot framtiden

Vi har har aldrig kunnat förutse framtiden. Trots att vetenskapen aldrig har gett oss så många svar som idag är framtiden snarare mer oviss än någonsin. Men några saker vet vi. Som att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta sin rasande snabba förändringstakt – och i sin framfart riva upp tidigare spelregler genom så kallad disruption. Och att klimatkrisen snabbt kommer att bli allt mer påtaglig i vår vardag, oavsett var på planeten vi bor. Något som betyder att ALLT runt omkring oss behöver ställas om till att bli fossilfritt, hållbart och verka inom planetens gränser.

För att kartlägga krafter och trender som kan komma att påverka framtiden kan vi ta hjälp av tekniken. Med hjälp av AI kan vi koppla ihop stora mängder data, identifiera samband och relationer och utifrån detta ta fram relevanta och specifika framtidsscenarier. Vi kan också löpande hålla koll på vad ny forskning säger för att uppdatera våra scenarier över tid. Just detta skrev ⭐️ Charlotte Sundåker om för ett tag sedan i vår gemensamma framtidsspaning Mot 2030. Läs Charlottes viktiga spaning här. Och nyligen gav Gemini från Google Deepmind oss möjlighet att analyserat hundratusentals vetenskapliga artiklar och fått de viktigaste delarna sammanfattade. Över en lunchrast.

2024 kommer det att bli lättare att hålla koll på alla nya framsteg som görs när det kommer till F&U. Något som både hjälper oss att bättre greppa nutiden och att blicka mot framtiden.

➡️ Läs mer om trend #17 här

#18: Kampen om AI intensifieras – där vinnaren tar ännu mer

Den senaste tiden har vi sett en allt tydligare kamp mellan techbolagen om att vinna AI-rejset. Utifrån det faktum att de vassaste grundmodellerna för Generativ AI kan komma att utgöra ryggraden för framtida utveckling. Grundmodeller som inte stannar inom ett smalt segment eller inom en enskild industri utan kan röra sig tvärs över traditonella gränser.

Under 2024 kommer sannolikt de amerikanska tech-jättarna ytterligare att ta täten i kampen om AI. Utifrån det faktum att de redan ligger först, har gjort enorma finansiella investeringar under 2023, sitter på massvis med data, har (och kan) attrahera de vassaste AI-talangerna, knutit till sig nödvändig processorkraft och sitter på geopolitiska fördelar.

➡️ Läs mer om trend #18 här

#19: FoodTech tar sig framåt på Hype-kurvan

Under 2024 kommer resan mot mer hållbar och hälsosam mat att fortsätta, där tekniken tuffar fram på hype-kurvan och kostnader sjunker. Bland annat beskrivet och visualiserat av DigitalFoodLab i rapporten FoodTech Trends in 2024.

trends-2024

Men en massa andra åtgärder än rent tekniska behöver såklart också komma till för att käket ska gynna både våra kroppar och planeten.

➡️ Läs mer om trend #19 här

#20: Good is the new cool 😎

Vi människor spelar en viktig roll såklart när det kommer till klimatomställning. Inklusive hur vi kollektivt ser på hållbarhet, där omedvetenhet håller på att bli allt mer passé. I boken Good is the New Cool skriver man om en allt mer medveten konsument som “want to buy from brands that give a damn”. Där vi – både som konsumenter och anställda – söker oss till varumärken som delar våra värderingar och vår syn på världen. Och i den väldigt läsvärda PDF:en This is the #Citizenshift pratar man om betydelsen av att “Think Citizen not Consumers”.

2024 behöver bli samarbetets år där vi tillsammans jobbar åt samma gröna håll. Och där vi kollektivt landar i att det icke-hållbara också är det oerhört o-coola.

➡️ Läs mer här

#21: 🪐 Rymden flyttar in

Det är många som fascineras av det tyngdlöst okända, svarta hål och oupptäckta galaxer. Och som drömmer om att en dag få sätta sin fot på månen, Mars eller annat otillgängligt klot långt långt borta. Nu var det ju ett bra tag sedan mänskligheten senast var ute på inspirerande rymdfärder – inte sedan Apolloprogrammet avslutades 1972 har någon människa varit på månen. Men! Under 2024 kan det åter igen bli dags för 👩🏻‍🚀 att 🚀 till rymden.

Under 2024 kommer rymden att aktualiseras och flytta mentalt närmare in i våra liv. I och med alla rymdsatsningar kommer också en massa hoppfulla innovationer som vi kan använda på planeten jorden också att följa med på köpet.

➡️ Läs mer om trend #21 här

#22: Vi rustar för en radikalt annorlunda framtid

Den framtid vi blickar mot kommer sannolikt att vara dramatiskt annorlunda mot idag. Av flera anledningar. Dels har vi såklart all teknisk innovation som utvecklas med PLÖTSLIGHET och i sin framfart river upp tidigare spelregler. Den här gången av historiska mått. Och dels har vi klimatkrisen som snabbt kommer att bli allt mer påtaglig, oavsett var på planeten vi bor. Och en massa andra krafter som på olika sätt skapar förändring. Där summan just blir en radikalt annorlunda framtid.

Mitt i all förändring behöver vi vässa våra mänskliga förmågor så att vi mentalt pallar att hänga med i svängarna. Just detta dök jag och Aurore ner i när Cow on the Ice gästades av ⭐️ Joakim Skog som leder arbetet med framväxande innovationsområden på Vinnova. Lyssna på vårt samtal här.

2024 kommer det att bli ännu viktigare att utveckla våra mänskliga förmågor att hantera förändring – för att bättre kunna möta framtiden. Den sannolikt radikalt annorlunda framtiden.

➡️ Läs mer om trend #22 här

#23: Rekordmånga politiska val + risk för AI-stök

2024 kommer att gå till historien som året med rekordmånga politiska val – dessutom i många av de mest folkrika och inflytelserika länderna. Totalt är val i 76 länder inplanerade där över hälften av världens befolkning – drygt 4 miljarder människor – bor.

Samtidigt som rekordmånga kritiska val ska hållas har tekniken den senaste tiden utvecklats rekordmycket. Framför allt när det kommer till artificiell intelligens. Och där det jag kallar för AI-paradoxen har blivit allt tydligare; att utvecklingen inom artificiell intelligens gynnar oss på massor av sätt. Samtidigt som den skapar en mängd problem och utmaningar. Där en av baksidorna med AI dessvärre lär bli tydligare under supervalåret 2024 med AI-"maskiner" som används för att skapa och sprida desinformation, manipulera val och spä på konflikter. 

➡️ Läs mer om trend #23 här

#24: 🔮 Du läser en massa fler framtidsspaningar

Förutom att du har läst mina spaningar kommer du (givetvis) att läsa en massa fler framtidsspaningar. För hela poängen med framtiden är att den alltid ligger framför oss – och att alla kontinuerliga förändringar ständigt skriver om berättelsen om framtiden.

➡️ Här tipsar jag om en massa spännande spaningar mot 2024


📩 Varje vecka publicerar jag nya spaningar, artiklar och resonemang kopplat till teknik och hållbarhet i nyhetsbrevet Plötsligt i Framtiden!


/ Judith