1 min read

AI-experter samlas för att stärka Europa

AI-experter samlas för att stärka Europa

EU-parlamentarikern Jörgen Warborn gör nu den svenska AI-expertisen hörd i EU. Syftet är att stärka Europa på den globala AI-arenan och förbättra förutsättningarna för svensk tech-sektor. EU-parlamentet ska besluta om ett heltäckande regelverk för artificiell intelligens, vilket kommer sätta ramarna för hur tekniken får användas i framtiden.

Jörgen Warborn är Sveriges enda representant i EU parlamentets utskott för artificiell intelligens. Utskottet ska utarbeta EU:s långsiktiga strategi på AI-området och kommer spela en viktig roll i utformningen av det nya AI- regelverket.

Nu skapar Warborn ett eget advisory board bestående av politiskt obundna och handplockade rådgivare. Syftet är att reda ut de komplexa frågeställningar och etiska konflikter som präglar utvecklingen av AI-teknologi. Expertgruppen består av forskare, filosofer och företagsledare med djup kunskap inom AI och närliggande ämnesområden.

Den nya expertgruppen är politiskt obunden och består av följande personer:

Anna Felländer - Grundare av AI Sustainibility Center
Göran Lindsjö - AI-rådgivare i Sverige och internationellt
Anders Sandberg - Forskare vid Oxford-universitetets filosofiska fakultet
Carolina Brånby - Policyexpert hos Svenskt näringsliv
Erik Kruse - Teknik- och nätverksevangelist
Fredrik Heintz - Biträdande professor vid Linköpings Universitet
Lars Kry - Framtidsvisionär, företagsledare och entreprenör
Lukas Finnveden - Forskare vid Oxford-universitetets filosofiska fakultet
Judith Wolst - Författare och digital strateg
Mouna Esmaeilzadeh - Läkare och neuroforskare

Läs mer här