1 min read

Med AI tar vinnaren ännu mer

Det som har kommit att kallas"nätverkseffekter" innebär i sin enklaste mening att värdet för en produkt eller tjänst ökar ju fler användare som ansluter sig. Något som gör det svårt för nya aktörer att komma med lösningar som redan finns på en marknad.
Med AI tar vinnaren ännu mer

Under de senaste tio åren har vi tydligt sett en ”vinnaren-tar-allt-logik" som har gjort det möjligt för ett fåtal digitala giganter att kapa åt sig den största delen av affärskakan inom sina respektive områden. Facebook blev platsen där vi umgicks med vänner och bekanta. Instagram blev appen för det visuella och det inspirerande. Snapchat oasen där unga slapp oss vuxna. Det professionella livet samlade vi på LinkedIn och våra delade dokument sparade vi på Dropbox. En dominerade plattform för varje syfte.

Det som har kommit att kallas"nätverkseffekter" innebär i sin enklaste mening att värdet för en produkt eller tjänst ökar ju fler användare som ansluter sig. Något som gör det svårt för nya aktörer att komma med lösningar som redan finns på en marknad.

Här kan du ladda ner en rapport jag har skrivit på temat.